ALBUM
หนอนหนังสือตัวจริง~ ชวนทายนิสัยจาก 7 ประเภท “ หนังสือที่ชอบอ่าน ” ว่ามันแอบบอกใบ้ตัวตนยังไงบ้าง?!

ใครที่ว่างเมื่อไหร่เป็นต้องหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านฆ่าเวลาและสร้างความเพลิดเพลินเสมอ ก็ต้องรีบตามมาทายนิสัยจาก 7 ประเภท “ หนังสือที่ชอบอ่าน ” ว่าหนังสือเล่มนั้นๆ มันจะแอบบอกใบ้ตัวตนที่ซ่อนอยู่ลึกๆ ว่ายังไงบ้าง???

ดูหน้าบทความ