ALBUM

รีวิวคาเฟ่ที่ครบวงจรการถ่ายรูป มาที่นี่แล้วเชื่อว่า สายถ่ายรูปต้องอิ่มแน่นอน !!! ที่ Memory cafe สามพราน (รีวิว ปี 20)

คำเตือน รีวิวนี้คือรีวิวตั้งแต่ความรู้สึกของปีที่แล้ว ปัจจุบันอาจมีการดัดแปลงอะไรไปแล้ว
คำเตือน 2 รีวิวนี้ เน้นรีวิวสถานที่ ไม่เน้น ขนม เครื่องดื่ม อาหารค่ะ

แชร์

ดูหน้าบทความ