ALBUM
🐝🌳 ขับรถไปพักที่ " สวนผึ้ง ออนเซ็น " 🐝🌳

วิถีเด็กท่องเที่ยวจบใหม่ที่ว่างงาน ไม่มีอะไรทำ แถมโควิด ชีวิตวัยรุ่นหายไป พอเริ่มมีที่ไปก็ลากแฟนและเพื่อนที่เหนื่อยล้าไปพักผ่อนกับสถานที่ธรรมชาติสุดฟิน กับสวนผึ้งออนเซน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ดูหน้าบทความ