ALBUM
Into the Unknown ~ ตามรอยเอลซ่าและอันนา จาก 7 โลเคชั่นต้นแบบหนัง Frozen ในนอร์เวย์ ❄

ตามรอย 2 เจ้าหญิงเอลซ่าและอันนาแห่งเอเรนเดล จาก 7 โลเคชั่นต้นแบบ Frozen ในนอร์เวย์ในบทความนี้กันค่า

ดูหน้าบทความ