ALBUM
ล้างแล้วไม่เอี๊ยด 💦 รวม 6 'โฟมล้างหน้า' ล้างแล้วหน้าไม่ตึง ผิวแห้งก็ใช้ได้!

รวม 6 โฟมล้างหน้าล้างแล้วหน้าไม่ตึง ไม่เอี๊ยด ผิวแบบไหนก็ใช้ได้ แต่ผิวแห้งใช้แล้วจะปังสุด ๆ!

ดูหน้าบทความ