ALBUM
ดูแลน้องสาวเมื่อทำ บราซิลเลี่ยนแว็กซ์

ตอนที่เนเป็นปัญหานี้อะ ก็หาทางแก้อยู่นะเพราะตัวเราเองก็แอบไม่มั่นใจในตัวเองขนาดตัวเราเองยังได้กลิ่น คนข้างๆ ไม่น่าจะเหลืออะ

ดูหน้าบทความ