ALBUM
แห้วรับประทานแน่! 👎 มัดรวม 7 พฤติกรรม ' ไม่ควรทำ ' ในการ 'จีบ ' ใครสักคน ถ้าไม่อยากนกต้องอ่าน

การจีบใครสักคนไม่ใช่เรื่องง่าย แล้วถ้ายิ่งไปทำพฤติกรรมที่ ' ไม่ควร ' ทำอีกละก็... งานนี้มีนกแน่นอน และเพื่อไม่ให้เรานกหรือกินแห้วจนต้องมาแส้ว เอ๊ย~ เศร้า งั้นมาส่อง 7 พฤติกรรมไม่ควรทำเวลาจีบใครสักคนดีกว่า!

ดูหน้าบทความ