ALBUM
#ซิสชวนแชะ 📸✨ ' Gaysorn X Poem Art Installation ' นิทรรศการห้องตัดเสื้อชวนฝัน เตรียมไปหามุมถ่ายรูปกัน 💞

เกษรวิลเลจ (Gaysorn Village) จับมือกับแบรนด์โพเอม (POEM) จัดงาน Art Installation จำลองห้องเสื้อโพเอมที่งดงามราวกับเวทย์มนต์ ชวนให้ทุกคนมาสัมผัสกัน!

ดูหน้าบทความ