ALBUM

จะเป็นอย่างไร เมื่อเหล่าตัวเอกจากดิสนีย์มาอยู่ในฉาก Titanic

จะสวยงามขนาดไหน ถ้าคู่พระ-นางจากการ์ตูนดิสนีย์กลายเป็นแจ็ค-โรสในเรื่องไททานิค

แชร์

ดูหน้าบทความ