ALBUM

#ซิสพาส่อง 💄✨ จึ้งมากทุกชิ้น ' Wizard of Oz™ x Kylie ' คอลใหม่จากสาวไคลี่ มาพร้อมลิปทินท์เปลี่ยนสีตามสีผิว

กรี๊ดมากแม่ มันเป็นจึ้งทุกชิ้น! Wizard of Oz™ x Kylie ลิปทินท์เปลี่ยนสีตามสีผิว คอลเลกชันใหม่จากสาวไคลี่

แชร์

ดูหน้าบทความ