ALBUM
ไปเกาหลีต้องลอง! 9 ร้านขาย ' น้ำแข็งไสบิงซู ' หวานมัน ฟินเฟร่อ

ตะลุยกิน ' บิงซู ' น้ำแข็งไสหอมนมโรยผลไม้แสนอร่อยทั่วกรุงเทพแล้ว ไปลองแบบออริจินอลที่เกาหลีบ้าง ก็คงจะฟินเฟร่อ! ไม่น้อยเลยนะตัวเอง~

ดูหน้าบทความ