ALBUM
7 ข้อที่บ่งบอกว่าเราไม่เหมาะกับการเที่ยวยกแก๊ง

เพื่อนเป็นความสัมพันธ์ที่ดี แต่บางทีเราก็ไม่สะดวกจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาหรอกเนอะ

ดูหน้าบทความ