การปิดแจ้งเตือนของเว็บ

1. Chrome (บนคอมพิวเตอร์)

01notification chrome com f11fa72f4d99ccb5b07c936922c01974b0b5d2054ebfe80bde31c484ea929eb7

2. Firefox (บนคอมพิวเตอร์)

02notification firefox com c084abb4d034c7972990b0b612627ff6e0b5af630e2313ca52e3d1f01d1e238c

3. Chrome (บน SmartPhone)

Notification and01 e82af2daa062cacde10ed146d7e34486660e793eae36ab889e83edb410af50f7
Notification and02 1ca27b91775089f7aa77d5109597bb04b13a79b2a27c86f7e3c5f2637f12a1a5
Notification and03 d2d78a1f031df889d59f8a68134e57c90b33529b444ad88f6127b35893e71e20
Notification ios01 d6e05d105e9dfcd3ce109638543b3e55b6a37fc1896d9f68499bdeb262fcfff0
Notification ios02 e0afa7900d8144914b99481eccf9fdf95820f4671a43c27c312f415ba636c08c

กิจกรรม SistaCafe