การปิดแจ้งเตือนของเว็บ

1. Chrome (บนคอมพิวเตอร์)

01notification chrome com

2. Firefox (บนคอมพิวเตอร์)

02notification firefox com

3. Chrome (บน SmartPhone)

Notification and01
Notification and02
Notification and03
Notification ios01
Notification ios02

กิจกรรม SistaCafe