ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาทางทีมงานเว็บ SistaCafe ได้พบบทความที่ส่อไปในเชิงพาณิชย์ค้าขายสินค้าและบริการ ซึ่งขัดกับนโยบายของเว็บ ที่มีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านความสวยความงามที่แท้จริง ไม่มีโฆษณาและผลประโยชน์อื่นๆ แอบแฝง

ดังนั้นทางทีมงานจึงขอประกาศกฎกติกามารยาทเกี่ยวกับการตั้งบทความในเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

1. ทางเว็บไม่อนุญาตให้สมาชิกและผู้อ่านท่านใดตั้งหรือตอบบทความซื้อขายสินค้าเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นการเชิญชวน หรือโพสแปะลิงก์ไปยังเว็บที่ขายสินค้าและบริการ หากทางทีมงานได้พบเห็นบทความหรือข้อความที่ส่อถึงเจตนาดังที่กล่าวมา ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ลบบทความหรือความเห็นนั้นๆ ทันที นอกเสียจากว่าว่าลิงก์นั้นจะเป็นลิงก์ตัวแทนขายสินค้าอย่างเป็นทางการเท่านั้น

2. ทางเว็บขอสงวนสิทธิ์ลบบทความใดๆ ก็ตาม ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ การเมือง ความเชื่อ หรือ การกล่าวพาดพิงถึงบุคคลใดๆ หรือ หัวข้อใดๆ ที่หมิ่นเหม่ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. ทางเว็บไม่อนุญาตให้ผู้ขายสินค้าหรือบริการใดๆ ลงเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลในบทความ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ถ้าทางทีมงานได้พบว่าท่านสมาชิกหรือผู้อ่านท่านใดละเมิดกฎทางทีมงานจะขอสงวนสิทธิ์ในการลบบทความหรือความคิดเห็นทันทีโดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

4. ในกรณีที่สมาชิกมีร้านค้าออนไลน์หรือกิจการส่วนตัว ทางเว็บถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัว แต่ทางเว็บยังขอสงวนสิทธิ์ห้ามท่านตั้งบทความหรือออกความคิดเห็นที่ส่อไปในทางค้าขายเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ขอเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล จากเพื่อนสมาชิกหรือผู้อ่านท่านอื่นๆ ที่เล็งเห็นว่าบุคคลเหล่านั้นสามารถเป็นลูกค้าในอนาคตได้ หรือแม้กระทั่งลงลิงก์หรือ URL ของเว็บหรือ Blog หรือ Facebook ของท่านเองในบทความใดๆ ก็ตาม

5. เนื่องจากนโยบายของ SistaCafe เรามีความห่วงใยในอนามัยของท่านสมาชิก และมุ่งหวังให้ท่านสมาชิกได้ทราบถึง ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ ได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ ผ่านการทดสอบโดยสถาบันที่เชื่อถือได้ เช่น องค์การอาหารและยา ได้มาตราฐานด้านกระบวนการวิจัย คิดค้นการผลิต รวมถึงความสะอาดในการบรรจุผลิตภัณฑ์ ก่อนออกจำหน่ายสู่ผู้บริโภคในท้องตลาดโดยผู้ผลิตนั้นๆ เปิดทำการในรูปแบบบริษัทจดทะเบียนที่เชื่อถือได้ สามารถติดต่อได้อย่างเป็นทางการ สามารถเคลมความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ โดยบริษัทผู้ผลิตนั้นๆ รับผิดชอบในกรณีที่ผลิตภัณฑ์อาจจะทำให้ผู้ใช้ ระคายเคือง แพ้ บวมแดง คัน หรือ ได้รับอันตราย เป็นต้น ดังนั้นหากผลิตภัณฑ์ที่ท่านสมาชิก นำมารีวิวนั้นถ้าไม่มีบริษัทและผ่านการตรวจสอบดังที่กล่าวมาแล้ว จึงไม่เหมาะสมในการที่จะเผยแพร่ ทีมงาน SistaCafe จะทำการยกเลิกบทความของท่านออกจากเว็บไซต์และหวังว่าท่านสมาชิกจะรับทราบถึงกระบวนการทำงานของเว็บไซต์ด้วย

6. หากสมาชิกของเว็บ SistaCafe นำภาพ ข้อความ หรือ บทความ ของบุคคลอื่น (ในกรณีที่ภาพ ข้อความ หรือ บทความ นั้นเป็นภาพต้นฉบับที่บุคคลเจ้าของถ่าย หรือ เขียนขึ้นเอง) มาทำเป็นบทความใน SistaCafe สมาชิกผู้ที่จะนำ ภาพ ข้อความ หรือ บทความ ดังกล่าว มาใช้ ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาที่ชัดเจน และขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นให้เรียบร้อย (หากมีกรณีที่เจ้าของภาพ ข้อความ บทความ ต้องการดำเนินคดีการละเมิดสิทธิ์ ซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์อาจจะสามารถยินยอมความได้จากการให้เครดิต หรือ อาจจะไม่ยินยอม ถือเป็นสิทธิ์ในการพูดคุยของ สมาชิกผู้โพสภาพ ข้อความ หรือ บทความนั้นๆ กับเจ้าของภาพ ข้อความ หรือ บทความ ทาง SistaCafe จะไม่รับผิดชอบใดๆ กับการกระทำของสมาชิก จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน)

7. ในกรณีที่สมาชิกของ SistaCafe นำภาพ ข้อความ หรือ บทความ ของบุคคลอื่นมาใช้โดยไม่ทำการเขียนใหม่ หรือปรับสำนวนภาษาใดๆ และ หากทีม SistaCafe ตรวจพบขออนุญาตลบหรือยกเลิกบทความดังกล่าวทันที และหากมีการดำเนินคดีใดๆ ทาง SistaCafe จำเป็นจะต้องให้ข้อมูลสมาชิกที่กระทำการดังกล่าว กับทางเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องแจ้งสมาชิกทราบ ทาง SistaCafe จะไม่รับผิดชอบใดๆ กับการกระทำของสมาชิก จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน

8. ทางเว็บยินดีหากท่านสมาชิกทำการรีวิวผลิตภัณฑ์ หรือ สร้างบทความผลิตภัณฑ์ต่างๆ หากไม่ขัดกับกฎ กติกา มารยาท ในการใช้งานเว็บ ในกรณีที่ท่านสมาชิกทำการรีวิว หรือ สร้างบทความ ขอความกรุณาท่านสมาชิกอย่าระบุชื่อเว็บของร้าน หากร้านนั้นๆ มิใช่ผู้ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผลิตภัณฑ์เจ้าของสินค้า และได้มาตรฐานการผลิตโดยได้รับการรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้ (อ่านรายละเอียดในกฎข้อ 5) เนื่องจากเป็นช่องทางในการซื้อขาย แลกเปลี่ยน และหากมีการแจ้งเว็บ หรือมีการโพสอีเมลบอกช่องทางการซื้อ ทางเว็บของสงวนสิทธิ์ ในการลบบทความ ของท่านโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า โดยจะยืดหยุ่นตามความเหมาะสม

9. ส่วน กรณีอื่นๆ ถ้าทางเว็บพบเห็นบทความที่เห็นว่าผิดกฎหรือ ตั้งขึ้นผิดวัตถุประสงค์ของทางเว็บ เราจะพิจารณาตามความเหมาะสม และอาจจะมีการชี้แจงหรือไม่มีการชี้แจงแล้วแต่เห็นสมควร

10. ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบหากมีเหตุการณ์ใดๆ ที่ผิดจากเงื่อนไข หรือเกิดขึ้นโดยเหตุการณ์นั้นเกินขีดความสามารถในการควบคุมของทีมงาน SistaCafe

11. ถ้าท่านสมาชิกไม่ยินยอมหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมดและนำมาซึ่งความเสียหายกับผู้ใช้เองกับบุคคลที่สาม หรือกับทางเว็บไซต์ สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวและชดใช้ค่าความเสียหาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าดำเนินการทางกฎหมายและค่าทนาย

ทีมงาน SistaCafe ขอความร่วมมือท่านสมาชิกและผู้อ่านทุกท่านกรุณาทำตามกฎกติกามารยาทของทาง เว็บมา ณ ที่นี้เพื่อที่เราจะได้เป็นเว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่แท้จริงและ ปราศจากปัญหาโฆษณาแอบแฝงใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากว่าทางทีมงานพบว่าท่านสมาชิกหรือผู้อ่านท่านใดยังคงพยายามที่จะละเมิดกฎที่ได้แจ้งไว้ทางทีมงานจะขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเพิกถอนการเป็นสมาชิก อีกด้วย

หากมีกฎกติกามารยาทใดๆ เพิ่มเติมทางเว็บจะแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

กิจกรรม SistaCafe