รูปภาพ:http://cdn.lifebuzz.com/images/20569/lifebuzz-cc61afcbd4a5db9695ebb2d0a5c21263-limit_2000.jpgรูปภาพ:http://cdn.lifebuzz.com/images/20570/lifebuzz-28db6480afa627b20ee7efe4a4994a3d-limit_2000.jpgรูปภาพ:http://cdn.lifebuzz.com/images/20572/lifebuzz-36ade030670ee79fda20c9d1c1522478-limit_2000.jpgรูปภาพ:http://cdn.lifebuzz.com/images/20573/lifebuzz-12fb53df6bb53f822ccef2997b8d05c4-limit_2000.jpgรูปภาพ:http://cdn.lifebuzz.com/images/20574/lifebuzz-d49d0fb2fcfba77c46a79f6f75bd3784-limit_2000.jpgรูปภาพ:http://cdn.lifebuzz.com/images/20575/lifebuzz-c05393585b87b1757c9a8bd3a2c778e5-limit_2000.jpgรูปภาพ:http://cdn.lifebuzz.com/images/20576/lifebuzz-0e161dc79170d949e3d2d5c102a53b5d-limit_2000.jpgรูปภาพ:http://cdn.lifebuzz.com/images/20578/lifebuzz-1fbcb08de7971a670e826e379e9bbd4b-limit_2000.jpgรูปภาพ:http://cdn.lifebuzz.com/images/20579/lifebuzz-bc11a9a090903c71ef699e7b1ade8b72-limit_2000.jpgรูปภาพ:http://cdn.lifebuzz.com/images/20583/lifebuzz-d2caa03b8e115c8cb3f8729b5aa9aad2-limit_2000.jpgรูปภาพ:http://cdn.lifebuzz.com/images/20585/lifebuzz-ad178193572badd330e5e15e951c9395-limit_2000.jpgรูปภาพ:http://cdn.lifebuzz.com/images/20587/lifebuzz-89a85b8bcd6685b823f35f15556209d7-limit_2000.jpgรูปภาพ:http://cdn.lifebuzz.com/images/20588/lifebuzz-d9cff99896dc9a0208825473b8720cf6-limit_2000.jpgรูปภาพ:http://cdn.lifebuzz.com/images/20589/lifebuzz-03e9263d56c6eaf03dd547d789198b44-limit_2000.jpg

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ดูสมจริงและกลมกลืนจนถ้าไม่สังเกตดีๆ เราคงแยกไม่ออกเลยใช่ไหมล่ะคะ โดยเฉพาะภาพสุดท้าย ภาพของ Cars ทีทำให้ "หมูอ้วน" คิดถึงเช้าวันจันทร์ของกรุงเทพจริงๆ