รวมคำศัพท์ใหม่วัยรุ่น ที่ไม่รู้...ไม่ได้แล้ว! Part 1

เฟียร์ซ

รูปภาพ:

เกียม

รูปภาพ:

มันดือมาก

รูปภาพ:

ใจบาง

รูปภาพ:

ไอ้ต้าว

รูปภาพ: