5 ประเภท ‘ ที่เขียนคิ้ว ’ ควรใช้แบบไหนดี

1. แบบดินสอ

รูปภาพ:

2. แบบฝุ่น

รูปภาพ:

3. แบบเจล

รูปภาพ:

4. แบบพู่กัน

รูปภาพ:

5. แบบทินท์ 4 มิติ

รูปภาพ:

เขียนและเรียบเรียงโดย

Catterria