Curator
curator
giya
29 followers

ใครว่าหน้ากลมจะไว้หน้าม้าเต่อไม่ได้!

ทรงผมที่มาแรงอีกทรงตอนนี้คือผมหน้าม้าเต่อนะจ๊ะ แต่สาวหน้ากลมหลายคนก็กลั๊วกลัวกับทรงผมนี้ จนต้องตกเทรนด์ มันน่าเสียดายสุด ๆ เลยน้า วันนี้ Giya มีประสบการณ์ตรงของคนหน้ากล๊มกลมที่เคยผ่านการตัดม้าเต่อมาแล้วหลายทรงมาแนะนำกันจ้า ตัดเล้ย

24 August 2017
curator_giya giya
24 August 2017
image_423457

แต่มีข้อต้องระวังนะจ๊ะ

1 ม้าเต่อสำหรับสาวหน้ากลมต้องงุ้มอยู่เสมอ เพราะถ้าปล่อยตรงจะทำให้หน้าเราดูกว้างขึ้นจ้า


2 ม้าเต่อของสาวหน้ากลมไม่ควรเต่อกว้างจนเกินไป ให้เต่อในระยะกลางหน้าผากถึงกึ่งดลางของดวงตา แล้วไล่ระดับลงมาปิดกรอบหน้านะจ๊ะ เพียงเท่านี้ก็เต่อได้ไม่มีบานแล้วจ้า

image_423468

แต่มีข้อต้องระวังนะจ๊ะ
1 ม้าเต่อสำหรับสาวหน้ากลมต้องงุ้มอยู่เสมอ เพราะถ้าปล่อยตรงจะทำให้หน้าเราดูกว้างขึ้นจ้า
2 ม้าเต่อของสาวหน้ากลมไม่ควรเต่อกว้างจนเกินไป ให้เต่อในระยะกลางหน้าผากถึงกึ่งดลางของดวงตา แล้วไล่ระดับลงมาปิดกรอบหน้านะจ๊ะ เพียงเท่านี้ก็เต่อได้ไม่มีบานแล้วจ้า

image_423469

แต่มีข้อต้องระวังนะจ๊ะ
1 ม้าเต่อสำหรับสาวหน้ากลมต้องงุ้มอยู่เสมอ เพราะถ้าปล่อยตรงจะทำให้หน้าเราดูกว้างขึ้นจ้า
2 ม้าเต่อของสาวหน้ากลมไม่ควรเต่อกว้างจนเกินไป ให้เต่อในระยะกลางหน้าผากถึงกึ่งดลางของดวงตา แล้วไล่ระดับลงมาปิดกรอบหน้านะจ๊ะ เพียงเท่านี้ก็เต่อได้ไม่มีบานแล้วจ้า

image_423473

แต่มีข้อต้องระวังนะจ๊ะ
1 ม้าเต่อสำหรับสาวหน้ากลมต้องงุ้มอยู่เสมอ เพราะถ้าปล่อยตรงจะทำให้หน้าเราดูกว้างขึ้นจ้า
2 ม้าเต่อของสาวหน้ากลมไม่ควรเต่อกว้างจนเกินไป ให้เต่อในระยะกลางหน้าผากถึงกึ่งดลางของดวงตา แล้วไล่ระดับลงมาปิดกรอบหน้านะจ๊ะ เพียงเท่านี้ก็เต่อได้ไม่มีบานแล้วจ้า

image_423476

แต่มีข้อต้องระวังนะจ๊ะ
1 ม้าเต่อสำหรับสาวหน้ากลมต้องงุ้มอยู่เสมอ เพราะถ้าปล่อยตรงจะทำให้หน้าเราดูกว้างขึ้นจ้า
2 ม้าเต่อของสาวหน้ากลมไม่ควรเต่อกว้างจนเกินไป ให้เต่อในระยะกลางหน้าผากถึงกึ่งดลางของดวงตา แล้วไล่ระดับลงมาปิดกรอบหน้านะจ๊ะ เพียงเท่านี้ก็เต่อได้ไม่มีบานแล้วจ้า

Disclaimer : หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อทีมงานมาที่ info@sistacafe.com

Tags

Comments

Sticker Comment
โฆษณา