Curator
curator
POLAR
134 followers

' ๙ คำสอนของพ่อหลวง ' พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทาน ๙ คำสอน แก่ พสกนิกรชาวไทย

05 October 2017
curator_POLAR POLAR
05 October 2017


" ๙ คำสอนของพ่อหลวง "

 พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานคำสอน แก่ พสกนิกรชาวไทย เนื่องในโอกาสต่างๆ

 โดยใจความนั้นเพื่อสอนให้รู้จักเพียร พยายาม ทำอะไรพอเหมาะพอดี รู้จักหน้าที่ของตน รู้รักรู้สามัคคี มีจิตใจที่แบ่งปันให้ผู้อื่น มีจิตใจเข้มแข็ง และ ทำตนให้เป็นที่รัก
 พูดจริง ทำจริง เป็นบุคคลที่หนักแน่น สามารถรับผิดชอบต่อตนเองได้ หมั่นหาความรู้ ประกอบอาชีพต่างๆ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ขัดศีลธรรมอันดี เป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีแก่สังคม

 ซึ่งคำสอนทั้งหมด ๙ ข้อนั้น สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเด็ก หรือ ผู้ใหญ่ ก็ยึดมั่นให้ประพฤติตนได้ตามคำสอนของพ่อหลวง และหากพวกเราทุกคนปฏิบัติตามได้ ก็จะทำให้สังคม และ ประเทศของเรานั้น มีความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า และไร้ซึ่งปัญหาทั้งหมดทั้งมวล 

image_459004
image_459009
image_459010
image_459011
image_459012
image_459013
image_459014
image_459015
image_459016
ข้อมูล " 9 คำพ่อสอน "
- ที่มา: www.v4king.in.th
ข้อมูล “๙ คำพ่อสอน” น้อมนำพระบรมราโชวาทเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต
- ที่มา: www.tarad.com
ข้อมูล "ตามรอย 9 คำสอนพ่อหลวง" รัชกาลที่ 9
- ที่มา: www.siamrath.co.th
ข้อมูล “๙ คำที่พ่อสอน” พระบรมราโชวาทใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- ที่มา: news.mthai.com
Disclaimer : หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อทีมงานมาที่ info@sistacafe.com

Tags

Comments

Sticker Comment
โฆษณา