ทุนประกันชีวิตเท่าไหร่ที่เรียกว่าพอ

ทุนประกันชีวิตเท่าไหร่ที่เรียกว่าพอ

ซิสต้าแชร์ต่อ 4 ขั้นตอนประเมินทุนประกันชีวิตอย่างไรให้เหมาะสม ครอบคลุมค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้นกับคนในครอบครัว ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

27 May 2021
SistaCafe
27 May 2021
เลือกอ่านตามหัวข้อ

image_1042761


หากกล่าวถึงประกันชีวิตจุดประสงค์หลักของการทำประกันชีวิตคือการวางแผนจัดการภาระทางการเงินของคุณเมื่อคุณไม่อยู่ เพื่อไม่ให้ภาระทางการเงินของคุณสร้างความเดือดร้อนให้กับคนข้างหลัง

------------------------------------------------

ซึ่งประกันชีวิตที่ตอบโจทย์นี้ได้เป็นอย่างดีคือ ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ หรือ Whole-life Insurance  (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบประกันภัยประเภทต่างๆ คลิก!)

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เป็นแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองระยะยาว จะได้รับเงินเมื่อผู้ถือกรมธรรม์เสียชีวิตหรือเมื่อกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญา ซึ่งมักจะกำหนดไว้ที่อายุ 90 - 99 ปี จึงเหมาะสำหรับการสร้างมรดกให้กับลูกหลาน เพื่อเป็นหลักประกันว่าครอบครัวจะไม่ลำบากเมื่อเราจากไป นอกจากนี้การจ่ายเบี้ยประกันของประกันชีวิตแบบตลอดชีพ มักจะจ่ายเป็นช่วงเวลาไม่นาน เช่น 2, 5, 10 ปี ขึ้นอยู่กับแบบประกันแต่ละแบบของแต่ละบริษัท

หากเริ่มเห็นถึงความสำคัญของการทำประกันชีวิตแล้ว คำถามสำคัญที่หลายคนสงสัยและควรต้องรู้คือ ควรทำประกันชีวิตเท่าไหร่จึงจะพอ ซึ่งจะต้องประเมินในแง่ที่ว่าจำนวนเงินที่จะได้รับจากบริษัทประกันชีวิต ในกรณีเสียชีวิตหรือครบกำหนดสัญญาหรือที่เรียกว่า ‘ ทุนประกัน ’ ควรจะเป็นเท่าไหร่

หลักการในการคำนวณทุนประกันชีวิตที่เหมาะสมคือ ทุนประกันชีวิตควรจะครอบคลุมภาระทางการเงินส่วนเกินหลังจากหักมูลค่าทรัพย์สินที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนขี้นเราสามารถแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนได้ดังนี้

4 ขั้นตอนในการประเมินทุนประกันชีวิตที่เหมาะสม

แนะนำซิสป้ายยาใหม่
Ja-Jah Ca-Ra
เว็บสำหรับคนรักสุขภาพ (แบบประเมินสุขภาพ)
0 Likes
0 Comments
shsfai
ผมหอม ผมสวย เดินผ่านมครก็ต้องเหลียวมอง 😃
0 Likes
0 Comments
Beauty's Small World
Bath & Body Works - Into The Night Fine Fragrance Mist
1 Likes
0 Comments


1. ประเมินภาระค่าใช้จ่ายที่ครอบครัวต้องแบกรับ หากมีการสูญเสียเกิดขึ้น โดยให้พิจารณาตั้งแต่ ค่าใช้จ่ายรายเดือนของครอบครัว ค่าเล่าเรียนลูก ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ ซึ่งการประเมินต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านระยะเวลาที่คิดว่าเราจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้ด้วย

ตัวอย่าง:

- ค่าใช้จ่ายรายเดือนของครอบครัว เดือนละ 20,000 บาท หรือปีละ 240,000 บาท   หากคาดว่าต้องใช้เวลาอีก 10 ปีในการเลี้ยงดูครอบครัวก่อนที่ลูกจะโตพอมาดูแลแทน ดังนั้นค่าใช้จ่ายของครอบครัวเท่ากับ 2,400,000 บาท
- ค่าเล่าเรียนบุตร ปีละ 100,000 ใช้เวลาอีก 10 ปีก่อนที่ลูกจะเรียนจบ ดังนั้นภาระค่าเล่าเรียนจะเท่ากับ 1,000,000 บาท
- ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่เดือนละ 8,000 บาท คิดเป็นปีละ 96,000 บาท จำนวนปีที่คาดว่าท่านจะมีชีวิตอยู่คือ 15 ปี ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูพ่อแม่เท่ากับ 1,440,000 บาท เป็นต้น

2. ประเมินหนี้สินคงค้าง ซึ่งบางคนอาจลืมเวลาคำนวนทุนประกันชีวิต แต่หากเราไม่ได้คิดถึงในส่วนนี้อาจทำให้คนที่อยู่ข้างหลังต้องมารับภาระในส่วนนี้แทน ยิ่งในกรณีที่ใช้บ้านเป็นหลักประกันในการกู้ยืม หากถูกยึดคงทำให้ครอบครัวมีความลำบากในการดำรงชีวิตมากเลยทีเดียว ดังนั้นจึงควรประเมินรายการหนี้สินทั้งหมดที่มีไม่ว่าจะเป็น การผ่อนบ้าน, ผ่อนรถยนต์, หนี้สินจากการทำธุรกิจ รวมทั้งหนี้บัตรเครดิต หรือหนี้นอกระบบด้วย

ตัวอย่าง:  หนี้บ้าน 1,500,000 บาท, หนี้รถ 300,000 บาท รวมภาระหนี้สินเท่ากับ 1,800,000 บาท

3. ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีในปัจจุบัน หากเราจากไป สินทรัพย์ที่มีในปัจจุบันสามารถใช้ในการต่อยอดสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับครอบครัวที่อยู่ข้างหลังต่อไปได้ ดังนั้นควรประเมินรายการทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดเช่น ที่ดิน บ้าน รถยนต์ เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในหุ้นหรือกองทุนต่างๆ รวมถึงเงินทดแทนที่จะได้รับเมื่อเสียชีวิต

ตัวอย่าง:  ที่ดินมูลค่า 1,000,000 บาท, บ้านมูลค่า 2,500,000 บาท เงินลงทุนรวม 800,000 บาท และเงินฝากธนาคาร 200,000 บาท รวมมูลค่าสินทรัพย์ที่มีในปัจจุบันเท่ากับ 4,500,000 บาท

4. คำนวณทุนประกันชีวิตที่เหมาะสม ได้จากการนำภาระทางการเงินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ทุนประกันชีวิต = ภาระค่าใช้จ่าย (1) + หนี้สินคงค้าง (2) – มูลค่าสินทรัพย์ที่มีอยู่ (3)

ตัวอย่าง:  จากตัวอย่างข้างต้น ทุนประกันชีวิตที่ควรมี = 4,840,000 + 1,800,000 – 4,500,000 = 2,140,000 บาท


ทั้งนี้ มีข้อพึงระวังคือไม่ควรซื้อประกันจนเป็นภาระเราเกินไป เพราะหากในอนาคตมีเหตุให้เราต้องขาดรายได้ เช่น ต้องออกจากงานอย่างกะทันหัน เราควรจะยังสามารถจ่ายเบี้ยประกันชีวิตต่อไปได้ โดยไม่ต้องยกเลิกหรือเวนคืนกรมธรรม์ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการเวนคืนกรมธรรม์มักจะได้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่ากับเบี้ยประกันที่ได้จ่ายไป

อีกหนึ่งวิธีช่วยลดความเสี่ยง ที่จะไม่สามารถชำระเบี้ยประกันชีวิตให้ครบได้ คือการเลือกประกันชีวิตแบบตลอดชีพที่จ่ายเบี้ยประกันระยะเวลาสั้นๆ เพราะการบริหารจัดการการเงินในช่วงระยะเวลาที่สั้นกว่า จะมีโอกาสเกิดเหตุไม่คาดฝันน้อยกว่านั้นเอง สนใจผลิตภัณฑ์คลิก

วิธีการคำนวณทุนประกันชีวิตข้างต้นน่าจะพอเป็นแนวทางในการตอบคำถามสำหรับหลายๆคนว่า ควรมีทุนประกันชีวิตเท่าไหร่ จึงจะครอบคลุมภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้นกับคนในครอบครัว ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้  เพื่อให้คุณสามารถส่งต่อมรดกให้กับครอบครัว เพื่อเป็นทุนในการดำเนินชีวิตของพวกเข้าต่อไป


อ่านคอนเทนต์ทางด้านการเงิน การลงทุนดีๆ จากผู้เชี่ยวชาญได้ที่ KKP Advice Center คลิก  https://kkpadvicecenter.kiatnakin.co.th/th/home

Disclaimer : หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อทีมงานมาที่ [email protected]
Search @