profile: ช้างสีฟ้า
icon 12 ม.ค. 2022
icon 24
icon 2K
5 วิธีชวนคุยให้สนุก คนคุยไม่เก่งก็ใช้ได้

5 วิธีชวนคุยให้สนุก คนคุยไม่เก่งก็ใช้ได้

วิธีชวนคนคุยให้สนุก และไหลลื่น คนคุยไม่เก่งก็ลองนำไปใช้ดูนะ

เลือกอ่านตามหัวข้อ

 

5 วิธีชวนคุยให้สนุก คนคุยไม่เก่งก็ใช้ได้

"วันนี้เป็นอย่างไรบ้าง"

image_1069615

ชวนอีกฝ่ายคุยอะไรที่เขาชอบ

image_1069616

คุยเรื่องที่เป็นกระแสอยู่

image_1069617

พูดชมอีกฝ่าย

image_1069618

ยกประสบการณ์ของคนอื่นมาเล่า

image_1069619
7 วิธีชวนคุยให้สนุก ไหลลื่น คนคุยไม่เก่งก็เอาไปใช้ได้
- ที่มา: www.gangbeauty.com
8 วิธีชวนคุยให้สนุก สำหรับคนคุยไม่เก่ง
- ที่มา: intrend.trueid.net

บทความที่เกี่ยวข้อง