รวมผลไม้ที่สายโลว์คาร์บไม่ควรพลาด

ชมพู่

รูปภาพ:

สาลี่

รูปภาพ:

แอปเปิล

รูปภาพ:

แคนตาลูป

รูปภาพ:

แตงโม

รูปภาพ: