เช็กพฤติกรรมที่ยังทำให้เรายังโสด เริ่มใหม่กี่ครั้ง ก็พังทุกรอบ

เลิกตามติดชีวิตแฟนเก่าไม่ได้

รูปภาพ:

มัวแต่รอชายในฝัน จนมองข้ามคนอื่น ๆ

รูปภาพ:

เปรียบเทียบรักครั้งใหม่และครั้งเก่าเสมอ

รูปภาพ:

อยู่ท่ามกลางผู้คนที่มีความสัมพันธ์แย่ๆ

รูปภาพ:

เก็บตัวอยู่ในโลกของตัวเองคนเดียว

รูปภาพ: