วิธีฮีลลิ่งจิตใจสำหรับชาวออฟฟิศ

ออกกำลังกายเรียกเอ็นโดรฟินในตัว

รูปภาพ:

นั่งสมาธิให้จิตใจสงบนิ่ง

รูปภาพ:

จัดสรรเวลา Work life balance

รูปภาพ:

พักปล่อยใจไปกับสิ่งที่ตัวเองชอบ

รูปภาพ:

เปลี่ยนวิธีคิดเป็น Positive Thinking

รูปภาพ: