10 ท่าออกกำลังกายง่ายๆ ที่บ้าน ลดหุ่นได้ไม่ต้องง้อยิม Part 2

ท่าที่ 6 : Toe Touch

รูปภาพ:

ท่าที่ 7 : Side Kicks

รูปภาพ:

ท่าที่ 8 : Punches

รูปภาพ:

ท่าที่ 9 : Standing Bicycle Crunch

รูปภาพ:

ท่าที่ 10 : Plank

รูปภาพ: