รวมบทเพลง "พระราชนิพนธ์" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

รวมบทเพลง "พระราชนิพนธ์" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

พระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ ทั้ง 48 บทเพลง

17 October 2016
pita
17 October 2016
เลือกอ่านตามหัวข้อ


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มีพระปรีชาชาญมากมายนานัปประการ หนึ่งในนั้นคือ พระอัจฉริยะภาพทางด้านดนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงตั้งแต่ยังทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช รวมบทเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งสิ้น 48 เพลง 

วันนี้เราจึงน้อมเกล้าฯ นำบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ มาให้ประชาชนได้เห็นประจักษ์และชื่นชมพระอัจฉริยภาพของมิ่งฟ้าแห่งปวงชนชาวไทยค่ะ

1.แสงเทียน (Candlelight Blues)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 1 ชื่อเพลง : แสงเทียน ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

2.ยามเย็น (Love at Sundown)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 2 ชื่อเพลง : ยามเย็น ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ปี : พ.ศ.2489

3.สายฝน (Falling Rain)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 3 ชื่อเพลง : สายฝน ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ปี : พ.ศ.2489

4.ใกล้รุ่ง (Near Dawn)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 4 ชื่อเพลง : ใกล้รุ่ง ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง : ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ปี : พ.ศ.2489

5. ชะตาชีวิต (H.M. Blues)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 5 ชื่อเพลง : ชะตาชีวิต ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง : ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร

6. ดวงใจกับความรัก (Never Mind the Hungry Men's Blues)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 6 ชื่อเพลง : ดวงใจกับความรัก ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ปี : พ.ศ.2490

7. มาร์ชราชวัลลภ (Royal Guards March)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 7 ชื่อเพลง : มาร์ชราชวัลลภ ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง : พันตรีศรีโพธิ์ ทศนุต ปี : พ.ศ.2491

8.อาทิตย์อับแสง (Blue Day)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 8 ชื่อเพลง : อาทิตย์อับแสง ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ปี : พ.ศ.2492

9.เทวาพาคู่ฝัน (Dream of Love Dream of You)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 9 ชื่อเพลง เทวาคู่พาฝัน ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ปี : พ.ศ.2492

10.คำหวาน (Sweet Words)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 10 ชื่อเพลง : คำหวาน ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ปี : พ.ศ. 2492

11. มหาจุฬาลงกรณ์ (Maha Chulalongkorn)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 11 ชื่อเพลง : มหาจุฬาลงกรณ์ ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง : ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา และสุภร ผลชีวิน ปี : พ.ศ.2492

12.แก้วตาขวัญใจ (Lovelight in My Heart)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 12 ชื่อเพลง : แก้วตาขวัญใจ ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ปี : พ.ศ. 2492

13. พรปีใหม่

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 13 ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ปี : พ.ศ.2494

14. รักคืนเรือน (Love Over Again)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 14 ชื่อเพลง : รักเรือนคืน ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ปี : พ.ศ.2495

15. ยามค่ำ (Twilight)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 15 ชื่อเพลง : ยามค่ำ ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ปี : พ.ศ. 2495

16. ยิ้มสู้ (Smiles)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 16 ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ปี : พ.ศ.2495

17. มาร์ชธงไชยเฉลิมพล (The Colours March)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 17 ชื่อเพลง : มาร์ชธงไชยเฉลิมพล ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปี : 2495

18. เมื่อโสมส่อง (I Never Dream)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 18 ชื่อเพลง : เมื่อโสมส่อง ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ปี พ.ศ. 2495

19. ลมหนาว (Love in Spring)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 19 ชื่อเพลง : ลมหนาว ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง : ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา ปี : พ.ศ.2497

20.ศุกร์สัญลักษณ์ (Friday Night Rag)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 20 ชื่อเพลง :ศุกร์สัญลักษณ์ ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง : หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ปี พ.ศ. 2497

21. Oh I say

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 21 ชื่อเพลง : Oh I Say ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง : หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช ปี : พ.ศ.2498

22. Can't You Ever See

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 22 ชื่อเพลง : Can't you ever see ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ปี พ.ศ. 2498

23. Lay Kram Goes Dixie

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 23 ชื่อเพลง : Lay Kram Goes Dixie ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปี พ.ศ.2498

24. ค่ำแล้ว (Lullaby)

ชื่อเพลง : ค่ำแล้ว (Lullaby) ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา (อังกฤษ) ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา (ไทย)

25.สายลม (I Think of You)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 25 ชื่อเพลง : สายลม ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ปี พ.ศ. 2500

26.ไกลกังวล หรือ เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 26 ชื่อเพลง : ไกลกังวล ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง : ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ปี พ.ศ. 2500

27. แสงเดือน (Magic Beams)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 27 ชื่อเพลง : แสงเดือน ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ปี พ.ศ.2501

28. Somewhere Somehow

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 28

ชื่อเพลง : Somewhere Somehow

ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษ และ นายศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ ประพันธ์คำร้อง "ฝัน" ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค แต่งคำร้อง "เพลินภูพิงค์"

29. มาร์ชราชนาวิกโยธิน (Royal Marines March)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 29 ชื่อเพลง : มาร์ชราชนาวิกโยธิน (Royal Marines March) ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปี พ.ศ.2502

31. เพลงพระราชนิพนธ์ชุด Kinari Suite

เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศชุดที่ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. 2502 เพื่อประกอบการแสดงระบำบัลเลต์ ชุด มโนห์รา ทรงแยกและเรียบเรียงเสียงประสานด้วยพระองค์เองทั้งชุด โปรดเกล้าฯ ให้วงดุริยางค์ราชนาวีบรรเลงประกอบการแสดงบัลเล่ต์ชุดมโนห์รา ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร  
ซึ่งประกอบด้วย 4 บทเพลง

1. A love story หรือ ภิรมย์รัก บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 30
2. Nature Waltz บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 31
3.The Hunter บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 32
4.Kinari Waltz บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 33 


ชื่อเพลง : ภิรมย์รัก ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษ "A Love Story" และพลเรือตรี ปรีชา ดิษยนันทน์ ประพันธ์คำร้อง ภาษาไทย "ภิรมย์รัก"

32. แผ่นดินของเรา (Alexandra)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 34 ชื่อเพลง : แผ่นดินของเรา ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง : หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ปี พ.ศ. 2502

33.พระมหามงคล

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 35 ชื่อเพลง : พระมหามงคล ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปี พ.ศ. 2502

34.ยูงทอง

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 36 ชื่อเพลง : ยูงทอง ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง : นายจำนงราชกิจ (จรัล บุณยรัตพันธุ์) ประพันธ์ขึ้นตามที่หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ร่าง ปี พ.ศ. 2506

35. ในดวงใจนิรันดร์ (Still on My Mind)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 37 ชื่อเพลง : Still on My Mind ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปี พ.ศ. 2508

36.เตือนใจ (Old-Fashioned Melody)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 38 ชื่อเพลง : Old-Fashioned Melody ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปี พ.ศ. 2510

37. ไร้เดือน No Moon หรือ ไร้จันทร์

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 39 ชื่อเพลง : no moon ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปี พ.ศ. 2508

38. เกาะในฝัน (Dream Island)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 40 ชื่อเพลง :เกาะในฝัน (Dream Island) ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ภาษาอังกฤษ) ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค และหม่อมหลวงประพันธ์ สนิทวงศ์(ภาษาไทย)

39.แว่ว (Echo)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 41 ชื่อเพลง : แว่ว (Echo) ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ภาษาอังกฤษ) ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร(ภาษาไทย)

40.เกษตรศาสตร์

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 42 ชื่อเพลง : เกษตรศาสตร์ ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ คำร้อง : ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ปี พ.ศ. 2509

41.ความฝันอันสูงสุด

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 43 ชื่อเพลง : ความฝันอันสูงสุด ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ คำร้อง : ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ปี พ.ศ.2514

42.เราสู้

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 44 ชื่อเพลง : เราสู้ ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง : นายสมภพ จันทรประภา ปี พ.ศ.2516

43. เรา-เหล่าราบ ๒๑ (We-Infantry Regiment 21)

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 45 ชื่อเพลง : เรา-เหล่าราบ ๒๑ ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง : ร้อยตำรวจโทวัลลภ จันทร์แสงศรี ปี พ.ศ. 2519

44.Blues for Uthit

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 46 ชื่อเพลง : Blues for Uthit ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปี พ.ศ. 2522

45.รัก

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 47 ชื่อเพลง : รัก ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี พ.ศ.2537

46.เมนูไข่

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 48 ชื่อเพลง : เมนูไข่ ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี พ.ศ.2538

นับว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชปรีชาญาณในเรื่องของดนตรี และเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระอัฉริยะภาพในหลายๆ ด้านและทรงงานหนักเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยทุกคนอย่างแท้จริง

Disclaimer : หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อทีมงานมาที่ [email protected]
Search @