10 มหาวิทยาลัยชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่หลายคนยังไม่รู้

10 มหาวิทยาลัยชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่หลายคนยังไม่รู้

10 มหาวิทยาลัยชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ จะมีที่ไหนบ้างนั้น มาดูกันเลยค่ะ

20 October 2016
Kajidrid
20 October 2016
เลือกอ่านตามหัวข้อ


ชื่อพระราชทานเเค่ฟังก็อิ่มเอิ่มในหัวใจแล้วใช่ไหมค่ะ ยิ่งเป็นชื่อของมหาวิทยาลัยก็ยิ่งเป็นมงคล และยังเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับนิสิต นักศึกษา ตลอดจนครูบาอาจารย์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยนั้นๆ อีกด้วย ส่วนจะมีมหาวิทยาลัยใดบ้าง เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆ กันเลยค่ะ


1.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( พระราชทานชื่อให้ในปี พ.ศ. 2510 )

image_232762
- ที่มารูป: www.mbanewsthailand.com
image_232770
- ที่มารูป: www.psu.ac.th

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรว่า “ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ” ตามพระนามฐานันดรศักดิ์ของสมเด็จพระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ โดยมีคณะศึกษาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะแรกๆ เเละในตอนนี้มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 5 วิทยาเขต วิทยาเขตแรกที่ “ ปัตตานี ” หลังจากนั้นจึงมีที่หาดใหญ่ ภูเก็ต สุราษฏร์ธานี และตรัง

2. มหาวิทยาลัยมหิดล ( พระราชทานชื่อให้ในปี พ.ศ. 2512 )

image_232782
- ที่มารูป: campus.campus-star.com
image_232784
- ที่มารูป: campus.campus-star.com
image_232789
- ที่มารูป: beautiful-lands.com

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันที่มาจากการเป็นโรงเรียนแพทย์ ณ โรงพยาบาลศิริราชมาก่อน ตั้งเเต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “มหิดล” อันเป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เเละใช้ชื่อนี้ตั้งเเต่นั้นเป็นต้นมา 

3.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า หรือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ในปัจจุบัน ( พระราชทานชื่อให้ในปี พ.ศ. 2515 )

image_232808
- ที่มารูป: www.scholarship.in.th
image_232809
- ที่มารูป: www.enn.co.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามอันศักดิ์สิทธิ์  ตามพระบรมนามาภิไธยแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ ทรงพระมหากรุณาธิคุณมีพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระตรา “พระมหามงกุฎ” มาเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี และ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี เข้าด้วยกัน เเล้วเรียกรวมกันว่า “ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ” สร้างความปลาบปลื้มให้บุคลากรเป็นอย่างมาก

4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( พระราชทานชื่อให้เมื่อปี พ.ศ. 2517 )

image_232813
- ที่มารูป: teen.mthai.com
image_232814
- ที่มารูป: research.swu.ac.th
image_232815
- ที่มารูป: p3.isanook.com

วิทยาลัยวิชาการการศึกษา คือ ชื่อเดิมของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เเต่เพื่อความคล่องตัวในการบริหารและการเรียนการสอน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีความหมาย “ มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร ”

5. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( พระราชทานชื่อให้เมื่อปี พ.ศ. 2521 )

image_232823
- ที่มารูป: www.elearneasy.com
image_232825
- ที่มารูป: ed.files-media.com

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นเเบบมหาวิทยาลัยเปิด โดยมีการเรียนการสอนเป็นแบบศึกษาทางไกลแห่งเดียวในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จึงโปรดเกล้าพระราชทานนามว่า “ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ” ตามพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศ เป็น “กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา” 


6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ( พระราชทานชื่อในปี พ.ศ. 2531 )

image_232885
- ที่มารูป: www.scholarship.in.th
image_232891
- ที่มารูป: www.rmutt.ac.th
image_232892
- ที่มารูป: www.scholarship.in.th


จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานนามเป็น " มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล " มีความหมายว่า “ สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา ”  ซึ่งมีทั้งหมด 9 แห่ง ในประเทศไทย คือ


1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

7. มหาวิทยาลัยนเรศวร ( พระราชทานให้ในปี พ.ศ. 2533 )

image_232898
- ที่มารูป: nateemylove.files.wordpress.com
image_232900
- ที่มารูป: sv6.postjung.com
image_232901
- ที่มารูป: scontent-fbkk5-5.us-fbcdn.net

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ได้ถูกยกระดับมาเป็นมหาวิทยาลัยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามว่า " มหาวิทยาลัยนเรศวร " เพื่อสดุดีและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วีรกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เนื่องด้วยพระองค์ประสูติที่เมืองพิษณุโลก

8. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( พระราชทานเมื่อปี พ.ศ. 2535 )

image_232915
- ที่มารูป: www.wu.ac.th
image_232916
- ที่มารูป: scontent-fbkk5-5.us-fbcdn.net
image_232917
- ที่มารูป: ces.wu.ac.th

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ” อันเป็นพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ( พระราชทานเมื่อปี พ.ศ. 2535 )

image_232918
- ที่มารูป: www.chillcm.com
image_232938
- ที่มารูป: i.ytimg.com
image_232943
- ที่มารูป: www.studysquares.com

เป็นกลุ่มที่มาจากโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยครู หลังจากนั้น ได้รับพระราชทานนามว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พร้อมพระราชทาน พระราชลัญจกรเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎ มีอยู่ทั้งสิ้น 38 แห่ง ทั่วประเทศ

10. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ( พระราชทานเมื่อปี พ.ศ. 2553 )

image_232945
- ที่มารูป: www.admissionpremium.com
image_232946
- ที่มารูป: campus.campus-star.com

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มี 2 คณะเริ่มแรกคือ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามมหาวิทยาลัยว่า “ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ” เน้นผลิตบุคลากรสาขาวิชาที่ขาดแคลน และเป็นที่ต้องการของกรุงเทพมหานคร


ครบถ้วนทั้ง 10 มหาวิทยาลัยชื่อพระราชทานแล้ว หลายๆ คนคงแปลกใจแและคาดไม่ถึงเลยใช่ไหมคะ เพราะบางคนอาจจะกำลังเรียนอยู่ เเต่ถ้าใครเคยใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่แล้วก็คงจะรู้สึกปลื้มปิติอย่างมากแน่นอน

บทความที่เกี่ยวข้อง
Disclaimer : หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อทีมงานมาที่ [email protected]

Tags

Comments

Sticker
Comment
Search @