' 5 กีฬาทรงโปรด ' ของในหลวงรัชกาลที่ 9 กษัตริย์ผู้มากด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้าน

' 5 กีฬาทรงโปรด ' ของในหลวงรัชกาลที่ 9 กษัตริย์ผู้มากด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้าน

ชวนดู ' 5 กีฬาทรงโปรด ' ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระอัจฉริยภาพด้านกีฬาที่เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาคนทั่วทั้งโลก

14 October 2017
Pearrisa
14 October 2017
เลือกอ่านตามหัวข้อ


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงเป็น ' พระมหากษัตริย์ ' ของไทยที่ ทรงมีพระสติปัญญาหลักแหลมและมีพระปรีชาสามารถมากล้น พระองค์สามารถแก้ไขปัญหาให้กับความทุกข์ยากต่างๆ ของราษฎร อีกทั้งยังนำพาประเทศไทยก้าวหน้ามาจนถึงยุคปัจจุบันได้ด้วยความสงบสันติ

นอกจากจะทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีจนเห็นเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของคนหมู่มากแล้ว พระองค์ยัง ทรงมี พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา ที่หลากหลาย ด้วยเช่นกัน ในวันนี้เราจึงนำ กีฬา 5 ประเภท ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสนพระราชหฤทัยและทรงโปรด ตั้งแต่สมัยทรงพระเยาว์ มาให้ได้ลองอ่านกัน

ถ้าพร้อมแล้วก็ตามไปดูกันได้เลยค่ะ

  

1. สกี

  

image_461723
- ที่มารูป: www2.sportringside.com


เมื่อครั้งที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระเยาว์และ ทรงประทับอยู่ที่ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์
ช่วง พ.ศ. 2483 ทรงโปรดการเล่นกีฬาหลากหลายประเภท โดย ในช่วงฤดูหนาวจะทรงเน้นการออกกำลังกายอย่างสกีและฮ็อกกี้น้ำแข็ง โดย ทรงเล่น ' กีฬาสกี ' ครั้งแรกเมื่อมีพระชนมายุเพียง 8 พรรษา พร้อมด้วย สมเด็จย่า และ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ( รัชกาลที่ 8 ) 

image_461730

สมเด็จย่าทรงสกีร่วมกับในหลวงรัชกาลที่ 8 และในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งประทับอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

- ที่มารูป: gadgets.siamsport.co.th
image_461724

ทรงเล่นฮอกกี้ร่วมกับสมเด็จพระเชษฐาธิราช

- ที่มารูป: upload.wikimedia.org
image_461725

ทั้งสองพระองค์ทรงโปรดการเล่นสเก็ตน้ำแข็งเมื่อครั้งประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

- ที่มารูป: gadgets.siamsport.co.th
image_461726

พระองค์สามารถทรงสกีได้อย่างคล่องแคล่ว

- ที่มารูป: morning-news.bectero.com
image_461727

ทรงสอนพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระองค์ให้ทรงสกี

- ที่มารูป: i.pinimg.com

  

2. เรือใบ

  

image_461696
- ที่มารูป: www.khaosod.co.th


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยใน ' กีฬาเรือใบ ' เป็นพิเศษ เนื่องจากพระองค์ ทรงโปรดปรานในด้านการช่าง อยู่แต่เดิมแล้ว โดยจะ ทรงต่อเรือใบขึ้นด้วยพระองค์เอง และทรงทดลองแล่นเรือในสระน้ำภายในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน นอกจากนี้ยัง ทรงก่อตั้งสโมสรเรือใบส่วนพระองค์ ขึ้น โดยมีชื่อว่า สโมสรเรือใบจิตรลดา 

นอกจากนี้พระองค์ทรงเคยเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาแหลมทอง ( กีฬาซีเกมส์ในปัจจุบัน ) ครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ. 2510 โดยทรงลงแข่งขันใน กีฬาเรือใบ ประเภท ' โอ เค ' ซึ่งเป็นเรือที่ทรงต่อเอง ร่วมกับ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทั้งสองพระองค์ทรงร่วมการแข่งขันในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยคนหนึ่ง ทรงซ้อมและเก็บตัวเหมือนเช่นนักกีฬาทั่วไป

image_461697

ทรงสนพระราชหฤทัยใน ' กีฬาเรือใบ ' มากเป็นพิเศษ

- ที่มารูป: img.tnews.co.th
image_461698

ทรงต่อเรือใบด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง

- ที่มารูป: www.banidea.com
image_461694

เมื่อทรงต่อเรือใบด้วยพระองค์เองเสร็จแล้ว จะทรงนำเรือลำดังกล่าวไปทดลองแล่นในสระน้ำภายในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

- ที่มารูป: daily.rabbitstatic.com
image_461692

' ไมโครมด ' เรือใบในตระกูลมดลำสุดท้ายที่ทรงออกแบบ ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่นักแล่นเรือใบทั้งหลาย

- ที่มารูป: cms.tvbento.com
image_461736

ทรงชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเรือใบ ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง โดยทรงขึ้นรับเหรียญทองบนแท่นเหมือนนักกีฬาทั่วไป ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ

- ที่มารูป: img.smmonline.net

  

3. แบดมินตัน

  

image_461742


' แบดมินตัน '
เป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงโปรดปรานมาก โดยในสมัยก่อน กีฬาแบตมินตัน ยังไม่เป็นที่นิยมมากนักในประเทศไทย แต่ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล จึงมีรับสั่งกับผู้ใกล้ชิดว่ากีฬาประเภทนี้ เป็นกีฬาที่คนไทยจะสามารถไต่เต้าไปสู่ระดับโลกได้ และ พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ให้ก่อตั้ง สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ขึ้น ด้วยเหตุนี้ กีฬาแบดมินตัน ในประเทศไทยจึงพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว และในที่สุดก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในเวทีโลกได้

image_461743

ทรงสนพระทัยในการกีฬาแบดมินตันอย่างมาก ทรงสามารถวิเคราะห์การเล่น และวิจารณ์ถึงวิธีการเล่นของนักแบดมินตันระดับโลกแต่ละคนได้เป็นอย่างดี

image_461746

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นนักกีฬาโดยแท้ คือไม่ทรงแสดงอาการกริ้วหรือพิโรธ และไม่ทรงถือพระองค์แต่อย่างใดขณะดำเนินการแข่งขัน

image_461747

ทรงมีสายพระเนตรยาวไกล และทรงมองเห็นหนทางที่จะพัฒนาคนไทยให้อยู่ในระดับเวทีโลกได้

image_461748

พระองค์ทรงนิยมเล่นกีฬาแบตมินตันหลายประเภท ทั้งประเภทคู่และประเภทสามคน

image_461749

ด้วยพระกรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงทำให้กีฬาแบดมินตันสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในเวทีการแข่งขันระดับโลกได้

  

4. ยิงปืน

  

image_461759
- ที่มารูป: f.ptcdn.info


นอกจาก ' กีฬายิงปืน ' จะเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงโปรดปรานแล้ว พระองค์ ยังทรงสนพระราชหฤทัยในด้าน อาวุธยุทโธปกรณ์ อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ พระปืนแสง M - 16 ที่ ทรงศึกษาสมรรถนะของปืน จนทรงมีความรู้อย่างละเอียดลึกซึ้ง และสามารถ พระราชทานคำแนะนำให้แก่ทหารได้

image_461760

ทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ โดยเฉพาะพระแสงปืน M - 16

- ที่มารูป: www.praew.com
image_461761

ทรงพระแสงปืนสั้น ชนิด M - 1911

- ที่มารูป: cdn.baabin.com
image_461763

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระแสงปืน M - 16

- ที่มารูป: www.newmandala.org
image_461764

ทรงศึกษาเกี่ยวกับพระปืนแสงอย่างละเอียด จนสามารถให้คำแนะนำแก่เหล่าทหารได้

- ที่มารูป: www.photoontour.com

  

5. เทนนิส

  

image_461770
- ที่มารูป: www.photoontour.com


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีความ สนพระทัยและโปรดการเล่นกีฬามาตั้งแต่สมัยทรงพระเยาว์ และ ' กีฬาเทนนิส ' ก็เป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่ทรงถนัด

โดยเมื่อครั้งพระองค์ เสด็จฯ ไปเยือน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียมมาร์ เมื่อปี พ.ศ. 2503 ในครั้งนั้น ทรงเล่น กีฬาเทนนิส ร่วมกับ นายพล.อ.เน วิน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ซึ่งนั่นแสดงให้เห็นได้โดยประจักษ์ว่าพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในการเล่นกีฬาเป็นอย่างมาก

image_461766

ทรงเล่นกีฬาหลากหลายประเภท มาตั้งแต่สมัยทรงพระเยาว์

- ที่มารูป: www.uppicweb.com
image_461769

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเล่นเทนนิสคู่กับพล.อ.เน วิน นายกรัฐมนตรีแห่งสหภาพพม่า เมื่อปี พ.ศ. 2503

- ที่มารูป: pbs.twimg.com

  

นี่เป็นเพียงตัวอย่าง พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถในหลากหลายด้าน อีกทั้งพระองค์ยัง ทรงทุ่มเทกับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยพระองค์เอง ทั้ง ศึกษา ฝึกฝน เรียนรู้ และแก้ไข ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปควรนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตอย่างยิ่งค่ะ

  

  

บทความที่เกี่ยวข้อง
Disclaimer : หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อทีมงานมาที่ [email protected]
Search @