Curator
curator
once.in.the.memories
47 followers
เลือกอ่านตามหัวข้อ
  • สภากาชาดไทย
  • โรงพยาบาลราชวิถี
  • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
  • โรงพยาบาลศิริราช
  • โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต
ให้เท่ากับได้ GIVE BLOOD SAVE LIFE คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต และ สถานที่รับบริจาคโลหิต

ให้เท่ากับได้ GIVE BLOOD SAVE LIFE
คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต และ สถานที่รับบริจาคโลหิต

30 March 2020
curator_once.in.the.memories once.in.the.memories
30 March 2020
เลือกอ่านตามหัวข้อ

My Bubble Tea หวานน้อย รัก 100% ดูย้อนหลังได้ที่ Viu คลิก!

สวัสดีค่ะทุกคน 

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดในช่วงนี้
ส่งผลกระทบให้ สถานพยาบาล
โรงพยาบาล และ สภากาชาดไทย
เลือดลดลงเป็นจำนวนมาก

จึงอยากจะขอเชิญชวน มาร่วมกันบริจาคโรหิต
เพื่อให้เลือดเพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย

เราได้นำ
สถานที่รับบริจาคโลหิต
และ คุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิต
มาฝากกันค่ะ ❤..........❤..........❤..........❤..........❤สถานที่รับบริจาคโลหิต

สภากาชาดไทย

image_979932
CR.รูปภาพจาก Facebook : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- ที่มา: th-th.facebook.com

สามารถบริจาคโลหิตได้ที่

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา
สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม บางแค

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
02 256 4300


โรงพยาบาลราชวิถี

image_979931
CR.รูปภาพ Facebook : โรงพยาบาลราชวิถี ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- ที่มา: web.facebook.com

นอกจากนี้
ทางโรงพยาบาลยังมีหน่วยรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่
จึงขอเชิญชวนองค์กร หน่วยงาน หรือบริษัท
ที่มีจำนวนผู้บริจาคโลหิตตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป
ติดต่อขอให้ทางโรงพยาบาลออกหน่วยเคลื่อนที่
ไปรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02 354 8108 ต่อ 3026


โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

image_979933
CR.รูปภาพจาก Facebook : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- ที่มา: th-th.facebook.com

โรงพยาบาลศิริราช

image_979934
CR.รูปภาพจาก Facebook : Siriraj Piyamaharajkarun Hospital ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- ที่มา: web.facebook.com

โรงพยาบาลรามาธิบดี

image_979935
- ที่มารูป: med.mahidol.ac.th
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลรามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยและสุขภาพ
- ที่มา: med.mahidol.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ห้องบริจาคโลหิต โรงพยาบาลรามาธิบดี

ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
02 201 1229 ต่อ 202

ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
02 200 4208


คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต

1.
อายุระหว่าง 17 ปี ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ผู้ที่มีอายุ 17 ปี

ไม่ถึง 18 ปี ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

2.
ผู้บริจาคโลหิตเป็นครั้งแรก ถ้าอายุเกิน 55 ปี – 60 ปี
และให้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์ และ พยาบาล

4.
น้ำหนักตั้งแต่ 45 กิโลกรัม ขึ้นไป

5.
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะบริจาคโลหิต

6.
นอนหลับพักผ่อนเพียงพอในเวลาปกติของตนเอง
ในคืนก่อนวันที่มาบริจาคโลหิต

7.
ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจ โรคตับ
โรคปอด 
โรคเลือด
โรคมะเร็ง
หรือมีภาวะโลหิตออกง่ายและหยุดยาก


8.
ไม่มีอาการท้องเสีย ท้องร่วง ใน 7 วันที่ผ่านมา

9.
สตรีไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
และไม่มีการคลอดบุตรหรือแท้งบุตรภายใน 6 เดือน
ที่ผ่านมา

10.
น้ำหนักต้องไม่ลดผิดปกติในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา
โดยไม่ทราบสาเหตุ

11. 
หากรับประทานยาแอสไพริน
ยาคลายกล้ามเนื้อหรือยาแก้ปวดอื่น ๆ
ต้องหยุดยามาแล้ว 3 วัน
ถ้าเป็นยาแก้อักเสบหรือยาอื่น ๆ
ต้องหยุดยามาแล้ว 7 วัน

12.
ไม่เป็นโรคหอบหืด, ผิวหนังเรื้อรัง
วัณโรค หรือภูมิแพ้อื่น ๆ

13.
ไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง, เบาหวาน
หัวใจ, ตับ, ไต, มะเร็ง, 
ไทรอยด์
โลหิตออกง่าย-หยุดยาก หรือโรคประจำตัวอื่น ๆ

14.
หากถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูนหรือรักษารากฟัน
ต้องทิ้งระยะอย่างน้อย 3 วัน กรณีผ่าฟันคุด
ให้เว้นอย่างน้อย 7 วัน
จนกว่าแผลจะหายสนิทไม่มีอาการอักเสบ


15.
หากเคยได้รับการผ่าตัดใหญ่ต้องเกิน 6 เดือน
ผ่าตัดเล็ก ต้องเกิน 7 วัน


16.ท่านหรือคู่ครองของท่านต้องไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศสัมพันธ์

17.
ต้องไม่มีประวัติยาเสพติด หรือเพิ่งพ้นโทษ
ต้องเกิน 3 ปี และมีสุขภาพดี

18.
หากเจาะหู, สัก, ลบรอยสักหรือฝังเข็มในการรักษา
โดยใช้เครื่อมือร่วมกัน
หรือในสถานที่ที่มีคุณภาพความสะอาดต่ำ
อาจติดเชื้อโรคทางกระแสโลหิต
จึงควรงดบริจาคอย่างน้อย 1 ปี

แต่หากกระทำด้วยเครื่องมือทางการแพทย์
ที่สะอาดปราศจากเชื้อ โดยผู้ชำนาญ
และเป็นวัสดุที่ใช้ครั้งเดียวเฉพาะตัว
เว้นระยะเวลาให้แผลอักเสบหายสนิทอย่างน้อย 7 วัน

19.
หากมีประวัติเจ็บป่วยและได้รับโลหิตของผู้อื่น
ต้องเกิน 1 ปี

20.
หากมีประวัติเป็นมาลาเรีย
ถ้าเคยเป็นต้องหายมาแล้วเกิน 3 ปี
หากเคยเข้าไปในพื้นที่ ที่มีเชื้อมาเลเรียชุกชุม
ต้องทิ้งระยะอย่างน้อยเกิน 1 ปี จึงบริจาคโลหิตได้


22.
หากเคยพำนักอยู่ในประเทศอังกฤษรวมระยะเวลา 3 เดือน
ในระหว่างปี พ.ศ.2523-2539
หรือ เคยพำนักในยุโรปรวมระยะเวลา 5 ปี

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2523-ปัจจุบัน งดรับบริจาคโลหิตถาวร

23.
หากเคยได้รับวัคซีน เพื่อป้องกันโรค หรือเคยรับเซรุ่ม
ระยะเวลาที่งดรับบริจาคโลหิตขึ้นกับชนิดขอบวัคซีน
หรือ เซรุ่ม


24.
สตรีอยู่ระหว่างมีรอบเดือน
ไม่เป็นข้อห้ามในการบริจาคโลหิต

ถ้าขณะนั้นสุขภาพแข็งแรง
มีโลหิตประจำเดือนไม่มากกว่าปกติ

ไม่มีอาการอ่อนเพลียใด ๆ
ตรวจความเข้มข้นโลหิตผ่านก็สามารถบริจาคโลหิตได้

25.
ก่อนบริจาคโลหิต ควรงดอาหารไขมันสูง เช่น ข้าวมันไก่
ข้าวข้าวหมู ของทอด ของหวาน แกงกะทิต่าง ๆ เป็นต้น
CR.ข้อมูลจาก สภากาชาดไทย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- ที่มา: www.redcross.or.th❤..........❤..........❤..........❤..........❤
Disclaimer : หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อทีมงานมาที่ info@sistacafe.com

Tags

Comments

Comment
17 April 2020 03:28
ข้อมูลดีมากค่ะ ขอบคุณมากนะคะ
แจ้งลบความเห็น delete
16 April 2020 06:46
เราเคยพาน้องไปบริจาคที่ศิริราช แต่ตัวเราเองยังไม่กล้าบริจาค
แจ้งลบความเห็น delete
อยากบริจาคบ้าง แต่คุณสมบัติไม่ผ่าน 😭คนที่ผ่านก็ช่วย ๆ กันหน่อยนะ เลือดของคุณอาจจะช่วยชีวิตคนได้เลย
แจ้งลบความเห็น delete
14 April 2020 08:28
ข้อมูลครบมาก ขอบคุณมากๆ นะคะ
แจ้งลบความเห็น delete
โฆษณา
heart liked