ให้เท่ากับได้ GIVE BLOOD SAVE LIFE คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต และ สถานที่รับบริจาคโลหิต

ให้เท่ากับได้ GIVE BLOOD SAVE LIFE คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต และ สถานที่รับบริจาคโลหิต

ให้เท่ากับได้ GIVE BLOOD SAVE LIFE
คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต และ สถานที่รับบริจาคโลหิต

30 March 2020
once.in.the.memories
30 March 2020
เลือกอ่านตามหัวข้อ


สวัสดีค่ะทุกคน 

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดในช่วงนี้
ส่งผลกระทบให้ สถานพยาบาล
โรงพยาบาล และ สภากาชาดไทย
เลือดลดลงเป็นจำนวนมาก

จึงอยากจะขอเชิญชวน มาร่วมกันบริจาคโรหิต
เพื่อให้เลือดเพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย

เราได้นำ
สถานที่รับบริจาคโลหิต
และ คุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิต
มาฝากกันค่ะ ❤..........❤..........❤..........❤..........❤สถานที่รับบริจาคโลหิต

สภากาชาดไทย

image_979932
CR.รูปภาพจาก Facebook : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- ที่มา: th-th.facebook.com


สามารถบริจาคโลหิตได้ที่

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา
สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม บางแค

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
02 256 4300


โรงพยาบาลราชวิถี

image_979931
CR.รูปภาพ Facebook : โรงพยาบาลราชวิถี ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- ที่มา: web.facebook.com


นอกจากนี้
ทางโรงพยาบาลยังมีหน่วยรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่
จึงขอเชิญชวนองค์กร หน่วยงาน หรือบริษัท
ที่มีจำนวนผู้บริจาคโลหิตตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป
ติดต่อขอให้ทางโรงพยาบาลออกหน่วยเคลื่อนที่
ไปรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02 354 8108 ต่อ 3026


โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

image_979933
CR.รูปภาพจาก Facebook : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- ที่มา: th-th.facebook.com

โรงพยาบาลศิริราช

image_979934
CR.รูปภาพจาก Facebook : Siriraj Piyamaharajkarun Hospital ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- ที่มา: web.facebook.com

โรงพยาบาลรามาธิบดี

image_979935
- ที่มารูป: med.mahidol.ac.th
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลรามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยและสุขภาพ
- ที่มา: med.mahidol.ac.th


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ห้องบริจาคโลหิต โรงพยาบาลรามาธิบดี

ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
02 201 1229 ต่อ 202

ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
02 200 4208


คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต

1.
อายุระหว่าง 17 ปี ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ผู้ที่มีอายุ 17 ปี

ไม่ถึง 18 ปี ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

2.
ผู้บริจาคโลหิตเป็นครั้งแรก ถ้าอายุเกิน 55 ปี – 60 ปี
และให้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์ และ พยาบาล

4.
น้ำหนักตั้งแต่ 45 กิโลกรัม ขึ้นไป

5.
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะบริจาคโลหิต

6.
นอนหลับพักผ่อนเพียงพอในเวลาปกติของตนเอง
ในคืนก่อนวันที่มาบริจาคโลหิต

7.
ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจ โรคตับ
โรคปอด 
โรคเลือด
โรคมะเร็ง
หรือมีภาวะโลหิตออกง่ายและหยุดยาก


8.
ไม่มีอาการท้องเสีย ท้องร่วง ใน 7 วันที่ผ่านมา

9.
สตรีไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
และไม่มีการคลอดบุตรหรือแท้งบุตรภายใน 6 เดือน
ที่ผ่านมา

10.
น้ำหนักต้องไม่ลดผิดปกติในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา
โดยไม่ทราบสาเหตุ

11. 
หากรับประทานยาแอสไพริน
ยาคลายกล้ามเนื้อหรือยาแก้ปวดอื่น ๆ
ต้องหยุดยามาแล้ว 3 วัน
ถ้าเป็นยาแก้อักเสบหรือยาอื่น ๆ
ต้องหยุดยามาแล้ว 7 วัน

12.
ไม่เป็นโรคหอบหืด, ผิวหนังเรื้อรัง
วัณโรค หรือภูมิแพ้อื่น ๆ

13.
ไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง, เบาหวาน
หัวใจ, ตับ, ไต, มะเร็ง, 
ไทรอยด์
โลหิตออกง่าย-หยุดยาก หรือโรคประจำตัวอื่น ๆ

14.
หากถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูนหรือรักษารากฟัน
ต้องทิ้งระยะอย่างน้อย 3 วัน กรณีผ่าฟันคุด
ให้เว้นอย่างน้อย 7 วัน
จนกว่าแผลจะหายสนิทไม่มีอาการอักเสบ


15.
หากเคยได้รับการผ่าตัดใหญ่ต้องเกิน 6 เดือน
ผ่าตัดเล็ก ต้องเกิน 7 วัน


16.ท่านหรือคู่ครองของท่านต้องไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศสัมพันธ์

17.
ต้องไม่มีประวัติยาเสพติด หรือเพิ่งพ้นโทษ
ต้องเกิน 3 ปี และมีสุขภาพดี

18.
หากเจาะหู, สัก, ลบรอยสักหรือฝังเข็มในการรักษา
โดยใช้เครื่อมือร่วมกัน
หรือในสถานที่ที่มีคุณภาพความสะอาดต่ำ
อาจติดเชื้อโรคทางกระแสโลหิต
จึงควรงดบริจาคอย่างน้อย 1 ปี

แต่หากกระทำด้วยเครื่องมือทางการแพทย์
ที่สะอาดปราศจากเชื้อ โดยผู้ชำนาญ
และเป็นวัสดุที่ใช้ครั้งเดียวเฉพาะตัว
เว้นระยะเวลาให้แผลอักเสบหายสนิทอย่างน้อย 7 วัน

19.
หากมีประวัติเจ็บป่วยและได้รับโลหิตของผู้อื่น
ต้องเกิน 1 ปี

20.
หากมีประวัติเป็นมาลาเรีย
ถ้าเคยเป็นต้องหายมาแล้วเกิน 3 ปี
หากเคยเข้าไปในพื้นที่ ที่มีเชื้อมาเลเรียชุกชุม
ต้องทิ้งระยะอย่างน้อยเกิน 1 ปี จึงบริจาคโลหิตได้


22.
หากเคยพำนักอยู่ในประเทศอังกฤษรวมระยะเวลา 3 เดือน
ในระหว่างปี พ.ศ.2523-2539
หรือ เคยพำนักในยุโรปรวมระยะเวลา 5 ปี

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2523-ปัจจุบัน งดรับบริจาคโลหิตถาวร

23.
หากเคยได้รับวัคซีน เพื่อป้องกันโรค หรือเคยรับเซรุ่ม
ระยะเวลาที่งดรับบริจาคโลหิตขึ้นกับชนิดขอบวัคซีน
หรือ เซรุ่ม


24.
สตรีอยู่ระหว่างมีรอบเดือน
ไม่เป็นข้อห้ามในการบริจาคโลหิต

ถ้าขณะนั้นสุขภาพแข็งแรง
มีโลหิตประจำเดือนไม่มากกว่าปกติ

ไม่มีอาการอ่อนเพลียใด ๆ
ตรวจความเข้มข้นโลหิตผ่านก็สามารถบริจาคโลหิตได้

25.
ก่อนบริจาคโลหิต ควรงดอาหารไขมันสูง เช่น ข้าวมันไก่
ข้าวข้าวหมู ของทอด ของหวาน แกงกะทิต่าง ๆ เป็นต้น

CR.ข้อมูลจาก สภากาชาดไทย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- ที่มา: www.redcross.or.th
❤..........❤..........❤..........❤..........❤

Disclaimer : หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อทีมงานมาที่ [email protected]

Tags

Comments

Sticker
Comment
17 April 2020 03:28
16 April 2020 06:46
14 April 2020 08:28
Search @