profile: SUANMI.
SUANMI.
ติดตาม
icon 02 ส.ค. 2021
icon 22
icon 9.2K
15 นิสัยของ Toxic people สังเกตตัวเองว่าเราเป็นไหมนะ Part 2

15 นิสัยของ Toxic people สังเกตตัวเองว่าเราเป็นไหมนะ Part 2

ถ้าไม่อยากเป็น Toxic people ควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้นะ

เลือกอ่านตามหัวข้อ

15 นิสัยของ Toxic people สังเกตตัวเองว่าเราเป็นไหมนะ Part 2

คิดลบ พูดลบ

image_1050774

ชอบควบคุม

image_1050776

ชอบบงการ

image_1050777

ชอบโอ้อวดตนเอง

image_1050779

ยกตนเองเหนือคนอื่น

image_1050780
TOXIC PEOPLE : คนเป็นพิษ อยู่ใกล้แล้วทำให้เครียด รับมืออย่างไร?
- ที่มา: www.japin.co.th
เราไม่รู้ตัวรึเปล่า? 10 นิสัย Toxic Person คนเป็นพิษ ไม่อยากเป็นต้องเปลี่ยน สังเกตตัวเองก่อนจะสายไป!
- ที่มา: clubsister.com

บทความที่เกี่ยวข้อง