profile: SUANMI.
SUANMI.
ติดตาม
icon 02 ส.ค. 2021
icon 33
icon 6.4K
15 นิสัยของ Toxic people สังเกตตัวเองว่าเราเป็นไหมนะ Part 3

15 นิสัยของ Toxic people สังเกตตัวเองว่าเราเป็นไหมนะ Part 3

ถ้าไม่อยากเป็น Toxic people ควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้นะ

เลือกอ่านตามหัวข้อ

15 นิสัยของ Toxic people สังเกตตัวเองว่าเราเป็นไหมนะ Part 3

อารมณ์แปรปรวน

image_1050782

ชอบฝืนใจผู้อื่น

image_1050783

อิจฉา ริษยา

image_1050784

ชอบตัดสินคนอื่น

image_1050786

ชอบร้องขอทุกอย่าง

image_1050788
TOXIC PEOPLE : คนเป็นพิษ อยู่ใกล้แล้วทำให้เครียด รับมืออย่างไร?
- ที่มา: www.japin.co.th
เราไม่รู้ตัวรึเปล่า? 10 นิสัย Toxic Person คนเป็นพิษ ไม่อยากเป็นต้องเปลี่ยน สังเกตตัวเองก่อนจะสายไป!
- ที่มา: clubsister.com

บทความที่เกี่ยวข้อง