5 ความรู้สึกของคนโสดที่มักเกิดขึ้นบ่อย เวลาอยู่ใกล้คนมีคู่

หมั่นไส้

รูปภาพ:

เมื่อไหร่จะมีบ้าง

รูปภาพ:

เบื่อ

รูปภาพ:

ไม่อยากรับรู้

รูปภาพ:

เหงา

รูปภาพ: