ความแตกต่างของโซลเมทกับทวินโซลคืออะไร ?

★โซลเมทคือ

รูปภาพ:http://free-images.gatag.net/images/201106220600.jpg

★วิญญาณคู่แฝด ทวินโซล

รูปภาพ:https://holidayheroes.bg/wp-content/uploads/2014/04/2-e1398753097659.jpg

ลักษณะพิเศษและวิธีพบทวินโซล

1. ทวินโซล คือ วิญญาณอีกครึ่งหนึ่ง

รูปภาพ:http://pichost.me/1820193/

2. พริบตาที่พบกันจะเกิดความรู้สึกที่ไม่ธรรมดา

รูปภาพ:http://a.dilcdn.com/bl/wp-content/uploads/sites/8/2013/04/ID-10034993.jpg

3. ลักษณะของเล็บนิ่้วมือตรงกันมาก

รูปภาพ:https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/28/a6/23/28a6235c49440c1ec87aef497ae88a61.jpg

4. มีส่วนที่เหมือนกับคุณและส่วนที่ตรงข้ามกับคุณ

รูปภาพ:https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/28/a6/23/28a6235c49440c1ec87aef497ae88a61.jpg

5. ต่างฝ่ายต่างมั่นใจว่า “คนคนนี้คือทวินโซล”

รูปภาพ:http://file3.answcdn.com/answ-cld/image/upload/w_726,c_fill,g_faces:center,q_60/v1/tk/view/getty/Health/b63ba8f1/78745634.jpg

6. ได้รับหน้าที่ทางสังคมบางอย่างที่พิเศษ

รูปภาพ:http://youqueen.com/wp-content/uploads/2014/01/young-couple-having-fun-in-the-park.jpg

7. จะได้พบกันเฉพาะในสภาพที่วิญญาณพัฒนาแล้ว

เป็นยังไงบ้างคะ ?

ทวินโซล วิญญาณครึ่งหนึ่งที่ทุกคนมี

ถึงแม้จะไม่ใช่สิ่งที่จะได้พบง่าย ๆ

แต่เมื่อได้พบกันแล้ว ต่างฝ่ายจะต้องรู้ตัวแน่นอน

นั่นแหละเนื้อคู่ของคุณ  แล้วคุณล่ะได้พบหรือยังคะ ?