1. สัมภาระพกพา (Cabin baggage)

ผู้โดยสารแต่ละคนจะมีสิทธิ์พกพาของได้หนึ่งชิ้น และ/หรือกระเป๋าโน้ตบุ๊ก 1 ใบหรือกระเป๋าถือ 1 ใบเข้าห้องโดยสารของเครื่อง ของแต่ละชิ้นต้องมีขนาดไม่เกิน 56 ซม. x 36 ซม. x 23 ซม. และ

ห้ามหนักเกิน 7 กก.

เมื่อรวมกับสัมภาระพกพาแล้ว นอกจากนี้ สัมภาระดังกล่าวควรจะสามารถเก็บไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าท่าน หรือช่องเก็บของเหนือหัวได้

รูปภาพ:http://travel.mthai.com/wp-content/uploads/2013/11/bag-size.jpg

2. การพกพาของเหลว กระป๋องสเปรย์ และเจลบนเครื่องบินนานาชาติ

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เราจึงเริ่มใช้ข้อจำกัดบางอย่างเพื่อกำหนดปริมาณของเหลว สเปรย์ และเจล (หรือเรียกรวมว่า “LAG”) ที่ผู้โดยสารอาจจะใส่รวมเข้าไว้ในสัมภาระพกพาของเที่ยวบินนานชาติ

รูปภาพ:

- วัตถุกลุ่ม LAG ซึ่งได้แก่เครื่องดื่ม ครีม น้ำหอม สเปรย์ เจล และยาสีฟันจะต้องถูกเก็บอยู่ในภาชนะที่มีความจุไม่เกิน 100 มล./มก.- ภาชนะใส่ LAG ทุกชิ้นควรมีขนาดพอดีไม่คับเกินไป สำหรับถุงพลาสติกใสแบบซีลปิดได้- อนุญาตให้ผู้โดยสารแต่ละท่าน มีถุงพลาสติกใสแบบซีลปิดได้เพียงหนึ่งใบเท่านั้น โดยต้องมีปริมาตรไม่เกินหนึ่งลิตรและขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 ซม. x 20 ซม.

http://travel.mthai.com/travel_tips/71319.html

รูปภาพ:

-ยาในปริมาณที่เหมาะสมกับการเดินทางของท่าน เช่นชุดยาแก้เบาหวาน-อาหารทารกครีมและของเหลวที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง-เครื่องสำอางที่ไม่ใช่ของเหลวก้อนระงับกลิ่นกาย ลิปสติก ผงรองพื้น

-

อาหารทะเลหรือเนื้อสัตว์สด/แช่แข็ง

ต้องแพ็คมาอย่างเหมาะสม

3. สัมภาระใต้ท้องเครื่อง (Checked baggage)

รูปภาพ:http://www.airasia.com/aa-images/common/baggage-checked-baggage_18.png?sfvrsn=2

ท่านสามารถจองโควตาสัมภาระใต้ท้องเครื่องล่วงหน้าในอัตราลดพิเศษได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือในอัตราปกติเมื่อจองที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสนามบิน AirAsia baggage allowance สัมภาระใต้ท้องเครื่องแต่ละชิ้นจะต้องมีขนาดไม่เกิน 81 ซม. (สูง) x 119 ซม. (กว้าง) x 119 ซม. (ลึก) และน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.

น้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องที่จองได้ทางอินเตอร์เน็ต

เส้นทางในประเทศ 15 กก./ 20 กก./ 25 กก./ 30 กก./ 40 กก

เส้นทางระหว่างประเทศ 20 กก./ 25 กก./ 30 กก./ 40 กก

หมายเหตุ

: อนุญาตให้แบ่งโควตาน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องให้กันได้เฉพาะผู้โดยสารที่มีเลขจอง (Booking number) เดียวกันเท่านั้น นอกจากนี้ ของแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักน้อยกว่า 32 กก. และต้องถูกต้องตามระเบียบเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงาน

รูปภาพ:https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/47/b4/49/47b449a5eb3e47b4f539c8b4252085e6.jpg

บทความที่เกี่ยวข้อง