สวัสดีค่าสาวๆSistaCafe

มามุงทางนี้กันเร็ววว เทรนด์แฟชั่นเกาหลีสุดอินเทรนด์ที่สายเกาหรือไม่เกาก็แต่งตามได้ง่ายๆ แบบนางเอกเกาหลี มีทั้งสายแบ๊ว สายหรูก็มีพร้อมให้มิกซ์แอนด์แมทช์กัน

วันนี้อย่าปล่อยให้เทรนด์ลอยผ่านไป มาอัปเดตให้ทันกระแสไอเดียแฟชั่นเกาหลีสุดอินแล้วไปแต่งตามกันได้เลยจ้า


รูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14657351_1187431888001143_2535780495542666385_n.jpg?oh=51ad0c11a7bd1281ce8a3badc1501ace&oe=594A9353รูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15747593_1259906570753674_2030662682916231457_n.jpg?oh=60b9a8db2d9b17b1af9cf15193545787&oe=58FEB7BFรูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/l/t1.0-9/14680591_1187365868007745_5304448707767525944_n.jpg?oh=a2ac4da93ae2d5c6fd6eca1d8f3bb437&oe=594963A4รูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15823005_1268881269856204_8717673498703646260_n.jpg?oh=bc84428a672b1160ec38ccfff1245b3f&oe=590C01D2รูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15826852_1268883886522609_2669852536734989859_n.jpg?oh=5fa65b318b251060087ae22d7a38c19b&oe=5947000Dรูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15977025_1279210918823239_7525545408133586666_n.jpg?oh=a973ed597985b795d46e4b3ad4c00048&oe=594BC0D1รูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15873144_1268885666522431_3210720379953993911_n.jpg?oh=23b72be5167cf1704a50a6ca9d69033b&oe=5948C0FDรูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15894566_1268882246522773_4230399820202240893_n.jpg?oh=c234b59578ae7ad359dd8a865958dc27&oe=591B1C63รูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14671161_1187366321341033_5001868876310343946_n.jpg?oh=3a81e7126e687e4d5c7e41d59529bf22&oe=59451DC7รูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14650777_1187366428007689_6267467691461948696_n.jpg?oh=ef00d5c0afff4aa87401594d4488ebf2&oe=5947EA33รูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15977453_1279206655490332_369558940397285659_n.jpg?oh=b2529165a82dab60a893392d7b53ad9c&oe=590CB5B7รูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/16105647_1279206615490336_4420912250697425630_n.jpg?oh=ff91d306c2229ec7f9fadb712c9be45b&oe=59481842รูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/16114646_1279196618824669_2674418110380868168_n.jpg?oh=672edb3ff9ec6b05cbbac5f6afe289aa&oe=590CA0F4รูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15965070_1279196655491332_676599636867383261_n.jpg?oh=9968bee75f914326e10cb38be4041862&oe=591C0901รูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15977507_1279213905489607_3311112763527802434_n.jpg?oh=681dc6141b1dbbf9fc0404ccbad4cd14&oe=5946F8B5รูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15977893_1279213912156273_3569677118391559723_n.jpg?oh=ca06805eb5003d852b37b6411790704b&oe=59160E28รูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15380661_1241631142581217_5016967203757651420_n.jpg?oh=d28775983bbb431f7072451717d201cb&oe=59157F12รูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/16142179_1279213142156350_2537004355356517986_n.jpg?oh=f323a63ce2ab0d80dd7734ec3f88c5d7&oe=59045B8Eรูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14222350_1150509708360028_8762631103248436221_n.jpg?oh=e3404635c8aa2ab58cda17c914b6aaf5&oe=5912AC09รูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15400916_1241654472578884_7460579777821955066_n.jpg?oh=dc4e2648ff99a9086c127afd6bd93277&oe=59183F67รูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15977283_1279214818822849_4228306128768351069_n.jpg?oh=ff1ec59caddad1e6684824e7f2381240&oe=59051F18รูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15965059_1279215185489479_823412772983030284_n.jpg?oh=749a8adc19c3d70bcce8ef0c36581fc9&oe=594831F2รูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15032674_1214244811986517_3764119763789933910_n.jpg?oh=9818d84c38328080472844438ecd8fb4&oe=590F9573รูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15267860_1241663379244660_3603402447034450731_n.jpg?oh=94efab25167e4f11801147d87d4cb5f8&oe=59491087รูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15390813_1241529232591408_6577843770851426349_n.jpg?oh=8001c5141a38a4fd49ffc4dc21a70b89&oe=5907DB4Eรูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14708376_1187431884667810_4013838342391642857_n.jpg?oh=4fa79ae7a124525b86d6ebe9dfce87c2&oe=59459185รูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14502809_1168232146587784_6046937365968002507_n.jpg?oh=b995e1dafaecbfcc3be26f3b57fed11b&oe=59471763รูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14650665_1187365611341104_7776953955313599809_n.jpg?oh=b6cbad713c2c23d4f4cba70bb8754f65&oe=590CDDB9รูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15871578_1268881183189546_2704992812821578697_n.jpg?oh=22883d587d1deab3ae4f502319845379&oe=590EC7C5รูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/16114342_1279210952156569_595933752907430848_n.jpg?oh=599d850be2f9fb572f71aad816de2a92&oe=59002E5Fรูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15826169_1268883799855951_2420314985608685895_n.jpg?oh=4b6026380008f4d6bf85a213a62acefb&oe=58FF7024รูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15894229_1268882253189439_4902366025915931571_n.jpg?oh=03d8841cf75eb1da22e2340371571de4&oe=594886A6รูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15873356_1268885699855761_6849080231652615461_n.jpg?oh=4114c73a3e7183b8a86b00e2e05bf98a&oe=5947AA1Fรูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15665817_1253380081406323_8891192009731511984_n.jpg?oh=2f4c2224596346923d9550bb627ee9c6&oe=5947EC9Eรูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14720502_1187365534674445_5013370877260377366_n.jpg?oh=8afd13a805e2dde4cb5c8312cb2f11f5&oe=594456A5รูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14344343_1163245167086482_3284377114675567871_n.jpg?oh=97ed663c08ed4f9cdf7bf41707dfcbbc&oe=590E0165รูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14233104_1148381028572896_5819245508266894364_n.jpg?oh=b0bc4d4085ceec6d292ce9ea19cb6148&oe=591BA6D5รูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14563441_1171756992901966_9186760205133973290_n.jpg?oh=61bb0b564149df981a046d6f9448e4ed&oe=5911D066รูปภาพ:https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14232537_1154313211313011_3951008458711165687_n.jpg?oh=218261222d5ca41dc379f932ff347a59&oe=590A23EF

เป็นยังไงกันบ้างคะกับสไตล์แฟชั่นเกาหลีเทรนด์ล่ามาแรงนี้สวยหลากสไตล์แบบนี้เลือกใส่กัยไม่ถูกเลยใช่ไหมล่ะ สไตล์แนวนี้เริ่มเห็นมีขายตามร้านขายเสื้อผ้าหรือแบรนด์ดังบ้างแล้ว ยังไงลองหาซื้อมาใส่ตามไอเดียเหล่านี้กันดูได้นะคะ

สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายยยยย>///<


บทความที่เกี่ยวข้อง