10 ต้นไม้ฟอกอากาศ ปลูกได้ในห้องนอน Part 1

1. ต้นพลูด่าง

รูปภาพ:

2. ต้นลิ้นมังกร

รูปภาพ:

3. ต้นเศรษฐีเรือนใน

รูปภาพ:

4. ต้นเฟิร์นบอสตัน

รูปภาพ:

5. ต้นโรสแมรี่

รูปภาพ: