10 นิสัย ที่จะทำให้ตัวเราเองไม่มีความสุข ควรเลิกซะ! Part 1

1. เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น

รูปภาพ:

2. รอเวลาที่คิดว่าพร้อม

รูปภาพ:

3.เลือกงานโดยดูที่รายได้เป็นหลัก

รูปภาพ:

4. เก็บความรู้สึกด้านลบไว้มากเกินไป

รูปภาพ:

5. วิตกกังวล หรือ เครียดมากจนเกินไป

รูปภาพ: