รวมพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของ "ในหลวงรัชกาลที่ 9" เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต

รวมพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของ "ในหลวงรัชกาลที่ 9" เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต

พระราชดำรัสและพระราโชวาสของ "ในหลวงรัชการที่ 9"

17 October 2016
Catzania
17 October 2016
เลือกอ่านตามหัวข้อ


นอกจากในหลวงรัชกาล 9 จะทรงมีพระราชกรณียกิจเพื่อประชากรของพระองค์อย่างมากมายโดยไม่มีการหยุดพักแล้ว พระองค์ท่านยังมีพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสอันควรน้อมนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตอีกหลายประการทั้งในด้านการศึกษา การทำงานและการดำเนินชีวิต


วันนี้ SistaCafe  จึงรวบรวมเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 บางส่วนมาให้ได้อ่านกันอีกครั้งค่ะ เพื่อทุกคนจะได้ตระหนักถึงคำสอนและข้อคิดดี ๆ ที่อยู่ในพระราชดำรัสและนำไปปฏิบัติตามกันค่ะ 

image_230787

พระราชดำรัสเรื่องความทุจริต

- ที่มารูป: rd.nfe.go.th
image_230788

พระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ที่พวกเราควรจะน้อมรับและทำตาม

- ที่มารูป: image.slidesharecdn.com
image_230789

ทรงต้องการให้ประชาชนของพระองค์มีความรักและสามัคคีกัน

- ที่มารูป: www.vcharkarn.comweww.vcharkarn.com
image_230790

พระราชดำรัสเกี่ยวกับการดำรงชีวิต

- ที่มารูป: www.lovefitt.com
image_230791

ต้องอดทน และรอได้

- ที่มารูป: student.st.ac.th
image_230792

ก่อนจะทำอะไรให้ไตร่ตรองให้รอบคอบ

- ที่มารูป: mpics.manager.co.th
image_230793

การทำความดี บางครั้งเราไม่จำเป็นต้องบอกให้ใครรู้ก็ได้ เปรียบเสมือนกับการปิดทองหลังพระ

- ที่มารูป: mpics.manager.co.th
image_230794

คนเราต้องรู้จักประมาณตนเอง และหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อเป็นการพัฒนาตัวเอง

- ที่มารูป: mpics.manager.co.th
image_230795

คิดก่อนพูด

- ที่มารูป: mpics.manager.co.th
image_230796

รู้จักข้อบกพร่องของตัวเอง เมื่อผิดก็ยอมรับผิด และหาทางแก้ไขในความผิดพลาดนั้น

- ที่มารูป: mpics.manager.co.th
image_230797

ต้องรู้จักการรับ และการให้..

- ที่มารูป: mpics.manager.co.th
image_230798

ใช้ความสงบ..สยบความรุนแรง

- ที่มารูป: mpics.manager.co.th
image_230799

การทำงานด้วยความตั้งใจ เต็มใจ ขยัน ซื้อสัตย์ และทำด้วยความสุจริต จะช่วยทำให้ประสบความสำเร็จได้

- ที่มารูป: mpics.manager.co.th
image_230800

ต้องมีความเพียร และอดทน จึงจะส่งผลให้สำเร็จได้

- ที่มารูป: mpics.manager.co.th
image_230801

คุณธรรมสี่ประการ

- ที่มารูป: www.kontongphai.com
image_230802

อดทน เสียสละ สุจริต

- ที่มารูป: mpics.manager.co.th
image_230803

หมั่นฝึกฝนความเพียรให้เป็นนิสัย

- ที่มารูป: mpics.manager.co.th
image_230804

ต้องทำงานด้วยความรับผิดชอบ ไม่บิดเบือนความจริงและจุดประสงค์ของงาน

- ที่มารูป: mpics.manager.co.th
image_230805

จงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

- ที่มารูป: www.bkk1.in.th
image_230806

การทำความดีถึงจะยาก และเห็นผลช้าก็ควรทำต่อไป

- ที่มารูป: i.ytimg.com
image_230807

การทำความดีถึงจะยาก และเห็นผลช้าก็ควรทำต่อไป

- ที่มารูป: i.ytimg.com
image_230808

พระราชดำรัสเกี่ยวกับครู

- ที่มารูป: blog.eduzones.com
image_230809

เพียงพอ และพอเพียง

- ที่มารูป: images.slideplayer.in.th
image_230810

อย่าท้อใจในการทำความดี

- ที่มารูป: www.guitarthai.com


พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระองค์สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เป็นอย่างดีไม่ว่าเราจะเป็นนักเรียน นักศึกษาา ครู ข้าราชการ หรือทำงานอะไรค่ะ  


ดังนั้นเราจึงควรประพฤติและปฏิบัติดี เพื่อจะได้เป็นคนดีของสังคม และประเทศชาติตามที่พระองค์ท่านอยากเห็นคนไทยทุกคนเป็นคนดี

บทความที่เกี่ยวข้อง
Disclaimer : หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อทีมงานมาที่ info@sistacafe.com
Search @