5 สัญญาณ Burnout Relationship เมื่อความรักเริ่มหมดไฟ

ยิ่งรัก ยิ่งเหนื่อย ยิ่งใกล้ ยิ่งห่าง

รูปภาพ:

ใส่ใจกันน้อยลง

รูปภาพ:

หยุดพยายามในความรัก

รูปภาพ:

รู้สึกว่าถูกเรียกร้องมากเกินไป

รูปภาพ:

ต้องการเวลาอยู่กับตัวเอง

รูปภาพ: