Curator
curator
SistaCafe PR
133 followers
เลือกอ่านตามหัวข้อ
  • โรคหลอดเลือดสมองสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด
  • หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
  • หลอดเลือดสมองแตก
  • ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง
  • ลักษณะอาการและอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง
  • การตรวจวินิจฉัย
  • การรักษา

โรคหลอดเลือดสมอง ภัยร้ายใกล้ตัว

มารู้จัก โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หรือที่คนทั่วไปอาจใช้คำว่า อัมพฤกษ์ อัมพาต ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของประชากรไทย

10 March 2017
curator_SistaCafe PR SistaCafe PR
10 March 2017
เลือกอ่านตามหัวข้อ

 

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หรือที่คนทั่วไปอาจใช้คำว่า อัมพฤกษ์ อัมพาต  เป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของประชากรไทย ก่อให้เกิดความพิการและส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศ

 

image_314265

 

โรคหลอดเลือดสมองสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด

 

หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน


หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ( Ischemic Stroke ) พบได้ประมาณ 80% ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุเกิดได้จากลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นในบริเวณอื่น ( ลิ่มเลือดจากหัวใจหรือจากหลอดเลือดใหญ่ ) ไปอุดตันที่หลอดเลือดสมอง หรืออาจเกิดจากมีลิ่มเลือดก่อตัวในหลอดเลือดสมองเองก็ได้

 

หลอดเลือดสมองแตก


หลอดเลือดสมองแตก ( Hemorrhagic Stroke ) พบได้ประมาณ 20% ของโรคหลอดเลือดสมอง

 

ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง


- อายุ เมื่ออายุมากขึ้น หลอดเลือดก็จะเสื่อมตามไปด้วย โดยผิวชั้นในของหลอดเลือดจะหนาและแข็งขึ้นจากการที่มีไขมันและหินปูนมาเกาะ (IMT : Intima–media thickness)


- เพศ พบว่าเพศชายมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองสูงกว่าเพศหญิง

- ความดันโลหิตสูง ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงจึงมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้มากกว่าคนปกติ

- เบาหวาน เป็นสาเหตุที่ทำให้หลอดเลือดแข็งทั่วร่างกาย

- ไขมันในเลือดสูง เป็นความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองเช่นเดียวกับโรค หลอดเลือดหัวใจ

- โรคหัวใจ เช่น โรคลิ้นหัวใจผิดปกติ หัวใจเต้นผิดจังหวะ

- การสูบบุหรี่

- การใช้สารเสพติดบางชนิดเช่น โคเคน, เฮโรอีน และ ยาม้า

- โรคซิฟิลิส เป็นสาเหตุของหลอดเลือดอักเสบและหลอดเลือดแข็ง

- การขาดการออกกำลังกาย และ โรคอ้วน

 

ลักษณะอาการและอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง


- อาการอ่อนแรงหรือชาครึ่งซีก    


- ตามองไม่เห็นภาพซีกใดซีกหนึ่งหรือทั้งหมด มองเห็นภาพซ้อน


-มีความผิดปกติของการใช้ภาษา เช่น พูดไม่คล่อง ใช้ภาษาผิดหรือไม่เข้าใจภาษา


- เวียนศีรษะ บ้านหมุน เดินเซปวดศีรษะรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน


- พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว กลืนลำบาก


- ความจำเสื่อม หรือหลงลืมอย่างทันทีทันใด ซึม หมดสติ


การตรวจวินิจฉัย


แพทย์จะซักประวัติและตรวจร่างกายทางระบบประสาท  และระบบที่เกี่ยวข้อง อย่างละเอียดร่วมกับส่งตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฎิบัติการและตรวจภาพรังสีวินิจฉัย ในปัจจุบันมีวิธีการตรวจวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว สามารถบ่งชี้ถึงตำแหน่งของสมองและหลอดเลือดที่ผิดปกติ อีกทั้งภาวะและสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ เช่น

- การตรวจสมองด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ( CT scan ) หรือ เอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ( MRI/MRA ) เพื่อดูว่าสมองมีภาวะขาดเลือดหรือภาวะเลือดออกในสมองหรือไม่

- การตรวจอัลตราซาวนด์หลอดเลือดบริเวณคอ ( Carotid Duplex Ultrasound ) เพื่อดูหลอดเลือดคอ และการไหลเวียนของเลือดบริเวณคอที่ไปเลี้ยงสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

- การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ( Electrocardiogram )

- การตรวจเลือดเพื่อดูความเข้มข้นและความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ระดับน้ำตาล ไขมันในเลือด การทำงานของไตและตับ

- การตรวจระดับเกลือแร่ในเลือด ( Electrolyte )  ช่วยแยกภาวะเกลือแร่ในเลือดผิดปกติ  เช่น เกลือแร่ต่ำ อาจทำให้มีอาการคล้ายโรคหลอดเลือดสมอง

 

การรักษา


การรักษาขึ้นกับสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองว่าเป็นหลอดเลือดตีบหรือหลอดเลือดแตก โดยจะมีแนวทางการรักษาที่แตกต่างกัน

- หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลัน ในปัจจุบันมีการให้ยาละลายลิ่มเลือด ( rtPA : recombinant tissue plasminogen  activator ) ในผู้ป่วยที่มีอาการและอาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันที่มีข้อบ่งชี้และไม่มีข้อห้ามต่อการให้ยาและมีอาการในระยะเวลาไม่เกิน 4.5 ชั่วโมง เมื่อติดตามผู้ป่วยที่ได้รับยาเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับยา พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดมีผลลัพธ์ที่ดีกว่า ดังนั้นผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติสงสัยว่ามีภาวะหลอดเลือดสมองควรรีบมาโรงพยาบาลเร็วที่สุดเพื่อให้ได้การวินิจฉัยและการรักษาอย่างทันท่วงที

- หลอดเลือดสมองแตก เป้าหมายของการรักษาคือการควบคุมปริมาณเลือดที่ออกด้วยการรักษาระดับความดันโลหิต ในบางกรณีที่เลือดออกมาก อยู่ในดุลพินิจของศัลยแพทย์ระบบประสาทว่าจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดร่วมด้วยหรือไม่

 

image_314278

 

image_314270

 

Call Center : 1645 กด 1 หรือ 02-487-2000

E-mail : 
th@thonburihospital.com

Website : 
http://thonburihospital.com/2015_new

FB : 
https://www.facebook.com/thonburihospitalclub

IG : 
https://www.instagram.com/thonburi_hospital

Disclaimer : หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อทีมงานมาที่ info@sistacafe.com