profile: SistaCafe PR
SistaCafe PR
ติดตาม
icon 01 มิ.ย. 2017
icon 0
icon 9.9K
โรคต้อหิน! รักษาให้ไว ก่อนจะสาย!

โรคต้อหิน! รักษาให้ไว ก่อนจะสาย!

ต้อหิน ภาพพร่ามัว ปวดกระบอกตา แสบตา เคืองตา เมื่อยตา ตากระตุก รีบรักษาให้ไว

เลือกอ่านตามหัวข้อ

 

โรคต้อหิน


โรคต้อหิน เป็นโรคของดวงตาที่เกิดจากการไหลเวียนของน้ำหล่อเลี้ยงตาอุดตัน ทำให้ความดันในลูกตาสูงผิดปกติ จนทำลายขั้วประสาทตา และมีการสูญเสียลานสายตาอย่างถาวร โดยการสูญเสียลานสายตานั้นจะเริ่มที่ขอบด้านนอกก่อน หากไม่ทำการรักษาจะทำให้ลานสายตาค่อยๆ แคบลงจนตาบอดได้ในที่สุด

ชนิดของต้อหิน


1. ต้อหินมุมปิด พบได้ร้อยละ 10 ของทั้งหมด ถ้าเป็นเฉียบพลันจะทำให้เกิดอาการปวดตา ตาแดง ตามัว เมื่อมองไปที่ดวงไฟจะเห็นเป็นวงกลมจ้ารอบดวงไฟ อาการอาจรุนแรงมากจนเกิดคลื่นไส้ อาเจียน และมักไม่หายด้วยการรับประทานยาแก้ปวด ถ้าไม่รักษาตาจะบอดอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าเป็นชนิดมุมปิดเรื้อรัง ผู้ป่วยมักไม่ทราบและไม่มีอาการ บางคนอาจมีอาการปวดเล็กน้อยเป็นครั้งคราว เป็นๆหายๆ อยู่หลายปี และได้รับการรักษาแบบโรคปวดศีรษะโดยไม่ทราบว่าเป็นต้อหิน


2. ต้อหินมุมเปิด พบได้ร้อยละ 60-70 ของทั้งหมด มักไม่มีอาการ ปวดตา หรือ ตาแดง แต่สายตาจะค่อยๆมัวลง อาจเห็นการเปลี่ยนแปลงในระยะเป็นเดือนหรือเป็นปี หากไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาทันท่วงที ก็จะทำให้ตาบอดได้ในที่สุด อย่างไรก็ตามหากได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ก็มักจะรักษาสายตาไว้ได้

3. ต้อหินแทรกซ้อน ต้อหินชนิดนี้เกิดเนื่องจากมี่ความผิดปกติอย่างอื่นของดวงตา เช่น การอักเสบ ต้อกระจกที่สุกมาก อุบัติเหตุต่อดวงตา เนื้องอก การใช้ยาหยอดตาบางชนิด และภายหลังการผ่าตัดตา เช่น การเปลี่ยนกระจกตา หรือ การผ่าตัดต้อกระจก

4. ต้อหินในเด็กเล็กและทารก ต้อหินในเด็กเล็กเกิดร่วมกับความผิดปกติตั้งแต่แรกคลอดของดวงตา อาจมีความผิดปกติทางร่างกายร่วมด้วย ต้อหินในเด็กเล็กมักพบตั้งแต่แรกเกิด แม่อาจสังเกตว่า ลูกของตนมีขนาดลูกตาใหญ่กว่าเด็กปกติ กลัวแสง กระจกตาหรือส่วนตาดำจะไม่ใส จนถึงขุ่นขาว และมีน้ำตาไหลมาก หากพบต้องรีบเข้ารับการรักษา

image_366630

  

ปัจจัยเสี่ยงของต้อหิน


1.อายุ คนที่มีอายุมากจะมีโอกาสเป็นต้อหิน มากกว่าคนที่มีอายุน้อย ชนิดมุมเปิดพบมากในคนที่มีอายุมากกว่า 40 ปี

2.ความดันในลูกตา คนที่มีความดันในลูกตาสูงมีโอกาสเกิดต้อหินได้สูงอาจเป็นเพียงความดันในลูกตาสูงโดยไม่ทำลายขั้วประสาทตา ผู้ป่วยเหล่านี้แพทย์อาจพิจารณาติดตามการรักษาโดยไม่ต้องใช้ยา อย่างไรก็ดีผู้ป่วยจำเป็นต้องตรวจหรือพบแพทย์เป็นระยะ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคต้อหินในอนาคต

3.ประวัติครอบครัว   หากมีประวัติคนในครอบครัวเป็นต้อหินก็จะมีโอกาสเป็นต้อหินมากขึ้นและควรได้รับการตรวจเป็นระยะ

4.สายตาสั้นมากหรือยาวมาก   คนที่สายตาสั้นมากๆจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคต้อหินชนิดมุมเปิดมากกว่าคนปกติ และคนที่มีสายตายาวมากๆ โดยมีขนาดของลูกตาเล็กกว่าปกติ ก็จะมีโอกาสเป็นต้อหินชนิดมุมปิด

5.โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง มีความเสี่ยงต่อการเกิดต้อหินสูงกว่าปกติ

6.ความผิดปกติทางเลือดและเส้นเลือด มีหลักฐานชี้บ่งว่าความเข้มข้นของเลือดที่ผิดปกติอาจสัมพันธ์กับโรคต้อหิน และโรคของเส้นเลือดที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันผิดปกติ เช่น โรคลูปัส เป็นต้น ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีความผิดปกติของเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงขั้วประสาทตา และทำให้เกิดเป็นโรคต้อหินได้

7.สูบบุหรี่เป็นประจำ  

8.ปัจจัยภายนอกอื่นๆ   เช่นผู้ป่วยที่ใช้ยากลุ่ม สเตียรอยด์ ผู้ป่วยที่เคยได้รับอุบัติเหตุที่ตาอย่างรุนแรง เป็นต้น

9.อาชีพหรือกิจกรรมบางประเภท   ที่เพิ่มความดันบริเวณคอและใบหน้า อาจทำให้ผู้ป่วยมีความดันลูกตาสูงขึ้น และทำให้ต้อหินควบคุมได้ยาก เช่น นักดนตรีประเภทเป่า นักดำน้ำ นักยกน้ำหนัก หรือ ผู้ที่เล่นกีฬา ที่ต้องมีการวางตำแหน่งของศีรษะอยู่ต่ำกว่าตัว เช่น โยคะ เป็นต้น

อาการของต้อหิน


ส่วนใหญ่เป็นชนิดไม่มีอาการ การดำเนินของโรคจากเริ่มเป็นจนถึงการสูญเสียการมองเห็น ใช้เวลานานเป็นปีๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ต้อหินที่เกิดจากความเสื่อม ซึ่งไม่มีอาการใดๆจนกระทั่งสูญเสียการมองเห็น  ซึ่งใช้เวลา 5 - 10  ปี จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับว่าจะตรวจพบต้อหินระยะใด เช่น พบตั้งแต่ระยะเพิ่งเริ่มเป็น จะสามารถคุมไว้ได้ และอาจจะไม่สูญเสียการมองเห็น แต่ถ้าตรวจพบต้อหินระยะที่เป็นมากแล้วก็อาจสูญเสียการมองเห็นได้ในเวลาอันรวดเร็ว เช่น ภายในเวลาเป็นเดือน ก็จะตาบอดได้

image_366646

การวินิจฉัย


- โดยการซักประวัติทางร่างกาย และประวัติครอบครัว

- การวัดสายตา ขั้นตอนการตรวจหาต้อหินเริ่มแรกจะต้องวัดการมองเห็นก่อนว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่

- การวัดความดันภายในลูกตาเป็นการตรวจที่สำคัญมากของการตรวจต้อหิน เพราะเป็นปัจจัยเสี่ยงเพียงอย่างเดียวที่ควบคุมได้

- การตรวจดูขั้วประสาทตา และจอตา เป็นการตรวจการทำงาน และรูปร่างลักษณะของขั้วประสาทตา ซึ่งเป็นอวัยวะที่กระทบกระเทือนโดยตรงจากต้อหิน

>> รายละเอียดเพิ่มเติม  http://thonburihospital.com/2015_new/โรคต้อหิน.html


image_366665
- ที่มารูป: cache.gmo2.sistacafe.com

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


Tel :
0-2487-2000 (เวลา 08:00 – 20.00 น.)

E-mail : [email protected]

Website : http://thonburihospital.com/2015_new

FB :
https://www.facebook.com/thonburihospitalclub

IG : https://www.instagram.com/thonburi_hospital/

บทความที่เกี่ยวข้อง