พาชมความงาม '4 สัตว์หิมพานต์' รอบสระอโนดาต ประดับ 'พระเมรุมาศ'

พาชมความงาม '4 สัตว์หิมพานต์' รอบสระอโนดาต ประดับ 'พระเมรุมาศ'

พาชมความงาม ของสัตว์มงคลในป่าหิมพานต์ 4 ประเภท รอบสระอโนดาต ใน 'นิทรรศการพระเมรุมาศ'

14 November 2017
AROUNDTHEEARTH
14 November 2017
เลือกอ่านตามหัวข้อ


สวัสดีค่ะสาวๆ SistaCafe ทุกคน

วันนี้เราจะพาสาวๆ ไปเข้าชมความงามของประติมากรรม ' สัตว์หิมพานต์ '  เชื่อว่าเป็นสัตว์มงคลในจินตนาการที่อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ ในที่นี้ถูกปลูกสร้างขึ้นเพื่อประดับพระเมรุมาศ

' พระเมรุมาศ ' หลายคนอาจจะพอรู้ความหมาย หรือการเกิดขึ้นของพระเมรุมาศกันแล้ว ว่าคือสถาปัตยกรรมเฉพาะกิจที่สร้างขึ้น ณ กลางใจเมือง เพื่อใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพ ถืิอเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ใหม่ทรงถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

 และหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อหลวงของชาวไทยในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 แล้ว
 ก็ได้มีการเปิด
' นิทรรศการพระเมรุมาศ ' ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมระหว่างวันที่ 2 - 30 พฤศจิกายน 2560 ค่ะ


จากที่เรามีโอกาสไปเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ได้เก็บภาพความงดงามและประณีตของประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ วันนี้เราก็จะพาสาวๆ มารู้จักกับสัตว์หิมพานต์ทั้ง 4 ประเภท ที่ประดับรอบพระเมรุมาศ รวมไปถึงความน่าสนใจอื่นๆ เกี่ยวกับป่าหิมพานต์ 
ถ้าพร้อมแล้วตามไปดูกันเลยค่ะ

พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

image_483307

cr. ภาพจาก https://kingrama9.net/Crematory


ประกอบด้วยอาคารทรงบุษบก จำนวน 9 องค์ ตั้งอยู่บนฐานชาลารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 3 ชั้น
มีบันไดทางขึ้นทั้ง 4 ทิศ สัตว์หิมพานต์จะอยู่ที่ลานอุตราวรรต หรือ พื้นรอบฐานพระเมรุมาศ มีสระอโนดาตและเขามอจำลองล้อมรอบทั้ง 4 ทิศ ภายในสระอโนดาตประดับด้วยประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ ได้แก่ ช้าง โค สิงห์  ม้า และสัตว์หิมพานต์ตระกูลต่างๆ ค่ะ

image_485548

พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

image_486110

ซ้ายบนและล่าง : ฐานชาลาที่ 2 ราวบันไดนาคประดับพระเมรุมาศ เรียกว่า 'มกรนาคา' หรือนาค 3 เศียร ขวา : เทวดานั่งคุกเข่าถือบังแทรก (มี 4 มุม 4 ทิศ)

 

image_486121

บน : เทวดานั่งคุกเข่าถือบังแทรก ล่าง : ท้าวจตุโลกบาล เทวดาผู้ป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่มนุษย์โลก ในที่นี้คือ 'ท้าววิรุฬหก' เทพเจ้าผู้ปกครองครุฑและนก มีกายสีฟ้า ประทับยืนหันหน้าเข้าสู่บุษบกองค์ประธานประจำทิศใต้ / ราชสีห์ สัตว์หิมพานต์ประจำทิศตะวันออก

 

image_486129

ซ้าย : ท้าวจตุโลกบาล เทวดาผู้ป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่มนุษย์โลก ในที่นี้คือ 'ท้าววิรุฬหก' เทพเจ้าผู้ปกครองครุฑและนก มีกายสีฟ้า ประทับยืนหันหน้าเข้าสู่บุษบกองค์ประธานประจำทิศใต้ ขวา : คชสีห์-ราชสีห์ ประดับข้างราวบันไดนาค ฐานชาลาที่ 2

 

ป่าหิมพานต์


ป่าหิมพานต์ เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ระหว่างโลกมนุษย์กับแดนสวรรค์ 

ป่าผืนใหญ่อุดมสมบูรณ์ มีเหล่าเทพยดาสิงสถิตอยู่มากมาย และยังเป็นที่อาศัยของผู้ทรงคุณวิเศษด้วยนะคะ เช่น นักบวช ฤาษี รวมไปถึงสัตว์ต่างๆ ในจินตนาการ ที่เราเรียกกันว่าสัตว์หิมพานต์นั่นเองค่ะ


ภายในป่าหิมพานต์มีสระน้ำขนาดใหญ่ 7 สระด้วยกัน 1 ใน 7 สระนั้นคือ อโนดาต ถือเป็นศูนย์กลางแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของป่าหิมพานต์เลยนะคะ

image_483371

ป่าหิมพานต์

- ที่มารูป: f.ptcdn.info
สระอโนดาต


สระอโนดาต แปลว่า สระที่ไม่ถูกแสงส่องให้ร้อนค่ะ

เนื่องจากมีเขารายล้อมอยู่ 5 เขา ได้แก่ ยอดเขาสุทัสสนะ ยอดเขาจิตตะ ยอดเขากาฬะ ยอดเขาคันธมาทน์ และยอดเขาไกรลาส ทั้ง 5 เขาโน้มเข้าหากันปกคลุมสระอโนดาตเอาไว้ แสงจึงไม่สามารถส่องเข้าไปได้นั่นเอง และยังเป็นที่สรงน้ำแห่งพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ รวมไปถึงผู้วิเศษ เช่น เทวดา ฤาษี ยักษ์ ฯลฯ อีกด้วย


image_483443

สระอโนดาตรอบพระเมรุมาศ

 

image_486144

ซ้าย : กินนร (เพศผู้) ท่อนบนเป็นมนุษย์ ท่อนล่างเป็นนก กลาง : นาคปักษิณ เป็นสัตว์กึ่งน้ำกึ่งบก ส่วนหัวเป็นนาค ส่วนตัวเรียกว่าปักษิณ แปลว่าสัตว์มีปีกหรือนก ขวา : พญานาค เป็นงูใหญ่ มีหงอนสีทอง มีเกล็ดคล้ายปลา


สระอโนดาตและ
สัตว์หิมพานต์ 4 ประเภท ได้แก่ ช้าง โค ราชสีห์ และม้า

ถูกจำลองขึ้นโดยรอบทั้ง 4 ทิศที่ลานอุตราวรรต หรือ พื้นรอบฐานพระเมรุมาศ และภายในสระอโนดาตยังมีเขามอ ประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ต่างๆ รวมถึงสัตว์ที่มีร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย์ท่อนล่างเป็นนก ที่เราเรียกกันว่า กินรีหรือกินนร นั่นเองค่ะ


image_486147

บน : นาคาและนาคี (นาคแปลงเพศชายและเพศหญิง) ท่อนบนเป็นมนุษย์ถือดอกบัว ท่อนล่างเป็นนาค มีกายสีทอง ล่าง : กินนรและกินรี / นกทัณฑิมา เป็นครุฑยืนถือกระบอง หัวมีหงอน

 

image_486151

พญานาค เป็นงูใหญ่ มีหงอนสีทอง มีเกล็ดคล้ายปลา


สระอโนดาต มีท่าน้ำอยู่ 4 ท่า ตั้งอยู่ในทิศทั้ง 4

1. ท่าสิงห์ (สีหมุข) 

2. ท่าช้าง (หัตถีมุข) 

3. ท่าม้า (อัสสมุข) 

4. ท่าวัว (อุสภมุข)


พร้อมแล้วตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะงดงามขนาดไหน


สัตว์หิมพานต์ ประดับพระเมรุมาศ


สัตว์หิมพานต์ เป็นสัตว์ในจินตนาการ มีความเชื่อว่าอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ 

ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถมองเห็นได้ และยังเชื่อว่ามีคุณวิเศษต่างๆ จึงมีการสร้างสรรค์สัตว์หิมพานต์ให้มีรูปร่างแตกต่างออกไปจากสัตว์ทั่วไปในธรรมชาติ เช่น การผสมผสานระหว่างมนุษย์และนก ช้างหรือม้าที่มีปีกสามารถบินได้ เพราะเหตุนี้ก็เลยทำให้สัตว์หิมพานต์มีอิทธิฤทธิ์มากกว่าสัตว์ป่าธรรมดา


image_483473

สัตว์หิมพานต์ 4 ประเภท ประดับรอบพระเมรุมาศ 4 ทิศ

- ที่มารูป: mpics.mgronline.com

 

ทิศเหนือ : ช้าง
image_483455

อาศัยอยู่ปากแม่น้ำหัตถีมุข (ท่าช้าง)

 

image_486275

1) วารีกุญชร : ท่อนบนเป็นช้างมี 2 เท้าหน้า ท่อนล่างมีครีบและหางปลา 2) กรินทปักษา : กายเป็นช้าง พื้นสีดำ ใบหูและหางคล้ายนกสีชาด 3) ,4) คังไคยหัตถี : กายสีเขียวน้ำทะเล ลักษณะสูงใหญ่ สมบูรณ์งดงาม

 

image_486222

ซ้าย : ช้าง สัตว์หิมพานต์ประจำทิศเหนือ ขวาบน : บัณฑรหัตถี กายสีเงิน ขวาล่าง : กาลวกหัตถี กาย ตา และเล็บเป็นสีดำ / ดามพหัตถี กายสีทองแดง ขนหางคล้ายดอกบัวแดง / เหมหัตถี กายสีทอง

 

image_486234

บน : กรินทปักษา กายเป็นช้าง พื้นสีดำ ใบหูและหางคล้ายนกสีชาด ล่าง : วารีกุญชร ท่อนบนเป็นช้างมี 2 เท้าหน้า ท่อนล่างมีครีบและหางปลา / กาลวกหัตถี กาย ตา และเล็บเป็นสีดำ / คันธหัตถี กายสีเปลือกไม้กฤษณาสีดำ

 

ทิศใต้ : โค
image_483483

อาศัยอยู่ปากแม่น้ำอุสภมุข (ท่าโค)

 

image_486283

โคหง : กายสีเหลือง สันหลังสีน้ำตาล เขาสีน้ำตาลเข้ม ปลายเขามีสีทอง

 

image_486244

ซ้าย : โค สัตว์หิมพานต์ประจำทิศใต้ ขวาบน : ปักษาคาวี กายเป็นโคมีปีก ขวาล่าง : โคกบิล กายสีแดงบริสุทธิ์ เขาโค้งเข้าหากัน ตาสีฟ้า

  

image_486260

บน : โค กายเป็นโคสีขาว สันหลังน้ำตาลแดง หางเป็นปลา ล่าง : โคสีทองแดง

 

image_486253

ซ้าย : โคหง : กายสีเหลือง สันหลังสีน้ำตาล เขาสีน้ำตาลเข้ม ปลายเขามีสีทอง ขวาบน : โคหา กายสีขาว ขอบตา ปลายจมูก หน้าอกเป็นสีชมพู ปลายหางสีทอง ขวาล่าง : โคอุสุภราช กายสีดำนวล

  

ทิศตะวันออก : ราชสีห์
image_483525

อาศัยอยู่ปากแม่น้ำสีหมุข (ท่าสิงห์)

 

image_486289

ไกรสรราชสีห์ : พื้นกายสีขาวบริสุทธิ์ มีลายก้นหอยเวียนขวา ดวงตากลมโต ปาก ขนปลายหาง และเล็บเป็นสีแดง

 

image_486294

ซ้ายบน : คชสีห์ กายเป็นสิงห์ ช่วงหัวเป็นช้าง มีงวงและงา / ทักทอ กายเป็นสิงห์ ช่วงหัวเป็นช้าง มีง่วง งา เครา และมีหงอนคล้ายมือหนม ซ้ายล่าง : กาฬสีหะ กายเป็นสีดำสนิท มีรูปพรรณสัณฐานคล้ายนางโค ขวา : ติณสีหะ มีรูปพรรณสัณฐานคล้ายนางโค

 

image_486295

บน : สกุณไกรสร สิงห์พื้นสีหงดิน มีลายวงโค้งสีแดงขาวตลอดลำตัว ปากเหมือนนก ล่าง : กาฬสีหะ กายเป็นสีดำสนิท มีรูปพรรณสัณฐานคล้ายนางโค

 

ทิศตะวันตก : ม้า
image_483528

อาศัยอยู่ปากแม่น้ำอัสสมุข (ท่าม้า)

 

image_486296

ม้าสินธพ

 

image_486314

ซ้าย : ม้า สัตว์หิมพานต์ประจำทิศตะวันตก ขวาบน : วลาหก กายเป็นม้า พื้นกายสีขาว ปากและเท้าทั้ง 4 มีสีแดง ขวาล่าง : อัสดรวิหค กายเป็นม้ามีปีก

 

image_486316

ซ้าย : นกอรหัน (เพศชายและเพศหญิง) ท่อนบนเป็นมนุษย์ ลำตัวคล้ายนก มีปีกสีเขียวและสีครามอ่อน / สินธพนัทธี กายเป็นม้า มีครีบและหางเหมือนปลา ขวา : อัสสาชาไนย กายเป็นม้า พื้นสีเหลืองทอง หางสีเขียว

 

image_486319

บน : สินธพ กายเป็นม้า พื้นสีดำ หางสีขาว ล่าง : สินธพนัทธี กายเป็นม้า มีครีบและหางเหมือนปลา


จบไปแล้วกับการพาชมนิทรรศการพระเมรุมาศ สำหรับสาวๆ SistaCafe คนไหนที่อยากจะไปเข้าชม อย่าลืมเตรียมความพร้อมเรื่องการแต่งกาย ขอความร่วมมือในการแต่งกายสุภาพ และสำรวมขณะอยู่ในนิทรรศการด้วยนะคะ นอกจากเรื่องการแต่งกายแล้ว ความพร้อมเรื่องการเดินทางก็สำคัญมาก สาวๆ ควรสำรวจเส้นทางที่สามารถเดินทางไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางไป-กลับค่ะ 

Disclaimer : หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อทีมงานมาที่ [email protected]
Search @