วิธีเช็กว่าคนที่เรากำลังคุยด้วย ชอบ หรือ ไม่ได้ชอบเรา

วิธีเช็กว่าคนที่เรากำลังคุยด้วย "ชอบเรา"

วิธีเช็กว่าคนที่เรากำลังคุยด้วย "ชอบเรา" : มักจะชวนเราคุย

รูปภาพ:

วิธีเช็กว่าคนที่เรากำลังคุยด้วย "ชอบเรา" : เขาเช็กสถานะของเรา

รูปภาพ:

วิธีเช็กว่าคนที่เรากำลังคุยด้วย "ชอบเรา" : ใส่ใจรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเรา

รูปภาพ:

วิธีเช็กว่าคนที่เรากำลังคุยด้วย "ชอบเรา" : เขาทำดีกับเราเป็นพิเศษ

รูปภาพ:

วิธีเช็กว่าคนที่เรากำลังคุยด้วย "ชอบเรา" : พยายามจะนัดเจอเรา

รูปภาพ: