วิธีลดน้ำหนักง่าย ๆ สำหรับสายขี้เกียจหรือไม่มีเวลา

ดื่มน้ำก่อนมื้ออาหาร

รูปภาพ:

ลดการกินคาร์โบไฮเดรตขัดสี

รูปภาพ:

กินโปรตีน ผัก ไขมันดี

รูปภาพ:

เปลี่ยนวิธีกินของว่าง

รูปภาพ:

กินอย่างเป็นระบบ

รูปภาพ: