5 เคล็ดลับง่าย ๆ ที่จะช่วยอัปความมั่นใจและรู้สึกดีมากขึ้น

เลิกเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร

รูปภาพ:

ใจดีกับตัวเองให้มากขึ้น

รูปภาพ:

ดูแลสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงเสมอ

รูปภาพ:

นึกถึงข้อดี / จุดเด่นของตัวเองบ่อย ๆ

รูปภาพ:

เมื่อไหร่ที่ผิดหวังให้นึกย้อนถึงความสำเร็จ

รูปภาพ: