10 ท่าออกกําลังกายกระชับหน้าอก สำหรับสาวๆ Part 1


ท่าที่ 1 : Chest Squeeze with a Medicine Ball

รูปภาพ:

ท่าที่ 2 : Press Up Leg crossed

รูปภาพ:

ท่าที่ 3 : T-Plank

รูปภาพ:

ท่าที่ 4 : Dumbbell Press

รูปภาพ:

ท่าที่ 5 : Dumbbell Fly

รูปภาพ: